Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Raporty Ogrodowni pomagają w zdobyciu „zielonego certyfikatu” BREEAM

Korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w projektach architektury krajobrazu, Ogrodownia przygotowuje kolejne „raporty ekologa” dla inwestorów budownictwa komercyjnego, starających się o prestiżowy certyfikat BREEAM. To możliwość zwiększenia wartości swojej inwestycji, poprzez wykazanie zgodności z trendami ekologicznymi.

Wzrost świadomości ekologicznej i roli zrównoważonego rozwoju to trend coraz popularniejszy w Polsce, mocno widoczny w segmencie nieruchomości. Developerzy realizując projekty budowlane, zwracają uwagę na aspekty ekologiczne swoich przedsięwzięć i przyjazność rozwiązań dla użytkujących. Pojawia się więcej projektów „zielonego budownictwa”, a inwestorzy przystępują do starań o certyfikaty potwierdzające wysokie standardy ochrony środowiska. Wskazują one także, czy mieszkańcom, pracownikom lub odwiedzającym przyjemnie będzie korzystać z budynku.

Ogrodownia dla inwestorów ubiegających się o przyznanie certyfikatu BREEAM, przygotowuje tzw. „raporty ekologa”, niezwykle istotne w uzyskaniu pozytywnej oceny. Certyfikat BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – to przyznawany od 1990 prestiżowy certyfikat dla budynków komercyjnych (mieszkalnych, biurowych, ale też np. centrów handlowych), w którym oceniane jest oddziaływanie na środowisko naturalne i przyjazność użytkowania. Wnikliwa kontrola jakości w procesie certyfikacji BREEAM gwarantuje uwzględnienie aspektów ekologicznych już na etapie projektowania budynków i jest dla inwestorów motywacją do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływania na środowisko naturalne.

„Ogrodownia oferuje kompleksowe usługi potrzebne najbardziej wymagającym klientom komercyjnym” – podkreśla Agnieszka Duc z Ogrodowni. „Raport i wytyczne to ważny początek. My również projektujemy otoczenie i zieleń, które są zgodne z wytycznymi i znacznie podnoszą atrakcyjność inwestycji. Możemy również wziąć na siebie prace wykonawcze, a następnie zająć się utrzymaniem zieleni.”

Przy ocenie inwestycji brane są pod uwagę liczne kryteria ekologiczne (zastosowanie odpowiednich materiałów, energooszczędność, gospodarowanie wodą i odpadami, minimalizacja zanieczyszczeń), ale i funkcjonalne – wartości ekonomiczne, komunikacyjne, wpływ na zdrowie i samopoczucie użytkowników. Budynki poddane analizie klasyfikowane są w sześciostopniowej skali, pięć pozytywnych wyników to oceny od dostatecznej po wybitną.

Certyfikat mogą uzyskać także budynki już istniejące, w tym przypadku raport Ogrodowni i jej wytyczne pomagają podnieść jakość, a tym samym wartość inwestycji i uzyskać odpowiednio wysoką ocenę.

Ogrodownia opracowała już raporty m.in. dla biurowca Greenwing w Warszawie (projekt biura Jems Architekci, projekt zieleni i otoczenia Ogrodownia) czy słynnej kamienicy hr. Edwarda Raczyńskiego (inwestor Hochtief Development). W zakres raportu wchodzi analiza wartości ekologicznej terenu przeznaczonego pod inwestycję oraz wpływu inwestycji na istniejącą na danym obszarze bioróżnorodność. Pracownia opiniuje również wartość ekologiczną terenu zielonego znajdującego się wokół projektowanego budynku. Raport ekologa zawiera także wytyczne dla zminimalizowania niekorzystnego wpływu inwestycji na środowisko, podniesienia wartości środowiska przyrodniczego na terenie inwestycji, a przez to zwiększenia wartości inwestycji.

*** 

Ogrodownia to dział Pracowni Sztuki Ogrodowej, specjalizujący się w inwestycjach mieszkaniowych, publicznych i komercyjnych na terenie całego kraju. Zajmuje się sporządzaniem projektów architektury krajobrazu i ich realizacją, inwentaryzacją i waloryzacją zieleni, rewaloryzacją ogrodowo-parkowych założeń historycznych oraz doradztwem z zakresu architektury krajobrazu. Ogrodownia zaprojektowała m.in.zieleńce przed nowopowstającym Muzeum Historii Żydów Polskich, zieleń dla budynku MINI Politechniki Warszawskiej oraz otoczenie Indywidualnego Domu TypOwego. Do realizacji Ogrodowni należą m.in. plac wypoczynkowy w Parku Ujazdowskim w Warszawie, zieleń na dachu centrum handlowego Arkadia w Warszawie, otoczenie Restauracji Belvedere - Cafe w Łazienkach Królewskich w Warszawie, zielona ściana na lotnisku Okęcie,  a także zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych Słoneczny Skwer, Pegaz, Meridian czy Osiedle Słoneczne.

www.ogrodownia.pl

 

drukuj