Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Nawet 16% emisji CO2 z sektora IT w perspektywie jednego pokolenia. Everenex proponuje, jak zmniejszyć wpływ branży na środowisko.

 

  • Branża IT odpowiada za około 3% globalnych emisji CO2, a ta liczba wciąż rośnie i do 2040 roku może stanowić nawet 16% wszystkich emisji. 
  • 80% całkowitej emisji CO2 na cały cykl życia urządzenia, pochodzi z jego produkcji.
  • 78 krajów ustanowiło przepisy regulujące e-odpady

 

Powyższe dane pochodzą z nowego opracowania eksperckiego (tzw. white paper), który przygotowała firma Evernex, jeden z liderów usług serwisowych (TPM) dla IT i centrów danych.

Dokument prezentuje kompleksowe spojrzenie na kwestie emisyjności w sektorze IT i proponuje rozwiązania, które firmy mogą podjąć w celu stworzenia bądź udoskonalenia swoich strategii zrównoważonego rozwoju. Autorzy opracowania zwracają także uwagę na zagrożenia i problemy, które mogą wystąpić podczas wprowadzania zrównoważonych praktyk w zakresie firmowej infrastruktury IT.

Przygotowaliśmy ten dokument, ponieważ pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zielonego IT. Mamy nadzieję, że będzie cennym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem naszej branży. Chcemy zachęcić do dyskusji i wymiany doświadczeń i współpracy, ponieważ wierzymy, że to jedyna droga do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie transformacji całej gospodarki w kierunku zeroemisyjności - deklaruje Sebastian Pawlak, Managing Director NCSE Evernex Polska.

Evernex proponuje rozwiązania, które pozwalają na minimalizowanie negatywnego wpływu na naszą planetę oraz wspierają firmy w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, przy jednoczesnej oszczędności kosztów. Sebastian Pawlak, podkreśla, że firma działa w obszarze 3R – Repair, Reuse, Recycle (Naprawa, Refabrykacja, Recykling).

 

Repair (Naprawa): nie wyrzucaj – napraw!

 Jednym ze skutecznych sposobów redukcji emisji związanej z produkcją nowego sprzętu jest wydłużenie życia zasobów już wykorzystywanych przez firmy. Można to osiągnąć poprzez zawarcie umowy na serwis sprzętu IT z zewnętrzną firmą, świadczącą usługi serwisowe (TPM) po wygaśnięciu umowy z vendorem.

O ile (co oczywiste), producentom OEM zależy na sprzedaży nowego sprzętu i zastępowania nim starszych modeli, tak firmy zewnętrzne skupiają się na przedłużeniu życia maszyn przez ich serwisowanie, nawet po okresie końca wsparcia przez producenta. Dzięki temu można uzyskać znaczne oszczędności a poprzez zmniejszone zapotrzebowanie na produkcję nowego sprzętu, przyczynić się do redukcji ilości odpadów a także mniejszej eksploatacji zasobów Ziemi.

Posiadamy dostęp do części zamiennych, pochodzących z niezależnych źródeł i nawet w przypadku zakończenia wsparcia serwisowego danego sprzętu przez producenta (EOSL), jesteśmy w stanie sprawnie zrealizować wszelkie usługi serwisowe – podkreśla Sebastian Pawlak

 

Reuse (Refabrykacja): czy nowe zawsze znaczy najlepsze?

Refabrykacja to proces modernizacji sprzętu. Ma na celu doprowadzenia do jego lepszej wydajności i dostosowanie go do aktualnych standardów. Przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych negatywnych wpływów na środowisko związanych z produkcją, ogranicza ilości odpadów elektronicznych oraz zapotrzebowanie na wydobycie surowców naturalnych.

Jest to również ekonomicznie opłacalne rozwiązanie, ponieważ koszt refabrykowanego sprzętu często jest niższy niż zakup nowego - a pod względem jakości doskonale spełnia swoje zadania.

Pamiętajmy, że 80% śladu węglowego z całego okresu eksploatacji sprzętu IT, pochodzi z jego produkcji. Refabrykacja wydłuża czas życia już wyprodukowanych komponentów, co oznacza realne, pozytywne oddziaływanie na środowisko. Warto przy tym zauważyć, że według firmy analitycznej Gartner do 2025 roku aż 50% dyrektorów IT będzie zobowiązanych do raportowania wskaźników związanych ze zrównoważonym rozwojem swojej organizacji – komentuje Sebastian Pawlak.

 

Recykling: zielony cykl życia sprzętu

Unijna dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wytycza obowiązki związane z odpowiednią utylizacją e-odpadów i ma na celu ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Recykling sprzętu IT polega na przetwarzaniu zużytego urządzenia w celu odzyskania elementów, które mogą być wykorzystane w procesie produkcji nowego bądź refabrykowanego sprzętu. W ten sposób ogranicza się potrzebę wydobycia surowców naturalnych i w konsekwencji zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

Recykling jest ważnym elementem nowoczesnego zarządzania zasobami IT. Włączając go do strategii zarządzania, firmy mogą promować zrównoważone praktyki oraz oszczędzać cenne zasoby i środki finansowe. Wykorzystanie odzyskanych części na przykład do konserwacji czy refabrykacji, jest fundamentalne dla gospodarki cyrkularnej - mówi Sebastian Pawlak.

Istotnym zagadnieniem związanym z recyklingiem sprzętu IT, jest ochrona prywatności użytkowników i zapobieganie wyciekom danych. Należy zadbać o dobór profesjonalnej, certyfikowanej firmy, która, trwale i bezpieczne usunie z dysków dane osobowe czy te o znaczeniu biznesowym, tak aby nie dostały się w niepowołane ręce. Brak bezpiecznego zniszczenia tego typu informacji, może spowodować, że osoby, które uzyskają do ​​nich dostęp mogą wykorzystywać je do celów szpiegostwa przemysłowego, oszustwa i innych złośliwych działań.

 

W Evernex jesteśmy liderem zielonego IT. Przez lata staliśmy się uznanym partnerem w dziedzinie wsparcia technicznego dla największych firm, oferując kompleksowe wsparcie dla ich infrastruktury IT. Wierzymy, że nasze działanie w obszarze 3R to nie tylko odpowiedzialne podejście, ale także korzyści dla współpracujących z nami firm. Przedsiębiorstwa stosujące się do zasad zrównoważonego rozwoju są coraz bardziej pozytywnie postrzegane przez społeczeństwo i partnerów biznesowych a oszczędność środków finansowych, ma niebagatelne znaczenie wobec obecnych problemów wynikających z galopującej inflacji – podsumowuje Sebastian Pawlak.

 

Evernex jest globalnym dostawcą usług IT, przedłuża żywotność zasobów i oferuje kompleksową konserwację centrów danych rożnych dostawców. Dzięki temu maksymalizuje wydajność sprzętu i zwrot z inwestycji. Firma jest liderem na rynku usług serwisowych zewnętrznych dostawców o prawdziwie globalnym zasięgu. Działa w ponad 165 krajach w 45 biurach na całym świecie i jest niedościgniona pod względem zrównoważonego rozwoju i opłacalności. Codziennie wysyła jedną tonę metryczną części zamiennych na cały świat, aby utrzymać działanie centrów danych na najwyższym poziomie.

www.evernex.com

LinkedIn

 

drukuj