Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Branża IT patrzy w przyszłość. Jakie trendy warto obserwować w 2023?

  • Mijający rok dla sektora IT stał pod znakiem nie tylko borykania się z długofalowymi skutkami pandemii – załamaniem łańcucha dostaw i szalejącą inflacją, ale i stawiania czoła kryzysowi energetycznemu, wywołanemu przez agresję Rosji na Ukrainę.
  • Szybko zmieniająca się branża technologiczna rozumie jednak, że skupienie całej uwagi na ostatnich wstrząsach nie jest rozwiązaniem, dlatego patrzy w przyszłość. Główne kierunki, w których według przewidywań będzie rozwijać się sektor w najbliższym czasie są jednocześnie odpowiedzią na bieżące problemy.
  • Evernex, właściciel Technogroup i jeden z największych na świecie zewnętrznych dostawców usług IT, dzięki któremu sprzęt w firmach działa dłużej, wskazuje trendy technologiczne, które szczególnie warto obserwować w 2023 roku.

Wśród kluczowych problemów, które w 2022 roku musiała brać pod uwagę branża IT i które zostaną z nami w nachodzącym są rosnące ceny energii i sprzętu, ryzyko przerw w dostawie prądu, problemy z dostępnością półprzewodników oraz wysoka inflacja.

To także kwestie, które coraz częściej zwracają uwagę klientów na zewnętrznych dostawców – bezpiecznych, ekologicznych, a przede wszystkich zapewniających im oszczędności.

- W Evernex maksymalizujemy wydajność sprzętu: przedłużamy jego życie poza czas objęty gwarancją producenta. Dzięki temu zwiększamy też zwrot z inwestycji. Codziennie na cały świat wysyłamy aż jedną tonę metryczną części zamiennych i kompleksowo konserwujemy centra danych różnych dostawców - mówi Sebastian Pawlak, Prezes zarządu Evernex i Technogroup Polska.

Spojrzenie w przyszłość

Według przewidywań Evernex główne trendy, które będą zyskiwać na znaczeniu w najbliższej przyszłości są jednocześnie odpowiedzią na bieżące problemy.

  • Zrównoważona technologia

Znaczenie zrównoważonej technologii stale rośnie i staje się najwyższym priorytetem dla wielu liderów i dyrektorów IT. To soczewka, przez którą oceniane są wszystkie inne trendy i technologie – jako że jednym z ich głównych atutów jest sposób, w jaki mogą pomóc zmniejszyć wpływ usług IT na środowisko.

Wybierając rozwiązania serwisowe dostawców niezależnych od producentów sprzętu, przedsiębiorstwa mogą wymienić zużyte bądź przestarzałe komponenty, zamiast kupować nowe rozwiązania. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale i zmniejszyć ślad węglowy. Co ciekawe, 80% emisji z całego okresu eksploatacji sprzętu pochodzi z jego produkcji.

W dodatku rządy coraz poważniej traktują e-odpady – tzw. dyrektywa WEEE, która stanie się prawem europejskim już w lutym, nakłada na producentów obowiązek dbania o prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem, którego pozbywają się użytkownicy. Trudno się dziwić – według globalnego monitoringu UNITAR[1] co roku wyrzuca się ponad 50 milionów ton urządzeń i ich części, co stanowi równowartość wagi prawie 4,5 tys. wież Eiffla.

- Obserwujemy, że zrównoważony rozwój przez lata stał się bardziej strategią i wykracza poza trendy technologiczne. To bardzo cieszy, bo zrównoważone technologie zwiększają efektywność energetyczną i materiałową usług IT, zapewniają oszczędności dla kieszeni klientów i ograniczają negatywny wpływ na środowisko – komentuje Sebastian Pawlak.

  • Sztuczna Inteligencja

Oczekiwanie, że zaaplikowanie Sztucznej Inteligencji w działalność firmy spowoduje znaczny wzrost wydajności nie jest tajemnicą. W nadchodzących latach dwa aspekty tej technologii wyróżnia się jako te, które odegrają kluczową rolę w jej wdrożeniu i sukcesie.

Jedną z nich jest AI TRiSM (Sztuczna Inteligencja związana z zarządzaniem zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem) - firmy będą musiały przyjąć ją, żeby zapewnić niezawodność, wiarygodność i ochronę danych swoich modeli Sztucznej Inteligencji.

Druga z nich to Adaptacyjna Sztuczna Inteligencja, która umożliwia samoadaptację i zmianę modeli po ich wdrożeniu dzięki informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym. Co ciekawe, Gartner przewiduje, że do 2026 roku firmy, które przyjmą praktyki inżynieryjne AI do budowy i zarządzania adaptacyjnymi systemami Sztucznej Inteligencji, prześcigną konkurencję o co najmniej 25% we wdrażaniu modeli AI.[2]

  • Hiperautomatyzacja

Korzyści, które płyną z rosnącej automatyzacji są już znane – dzięki temu pracownicy mogą być wydajniejsi w innych obszarach oraz wykonywać bardziej wymagające i rozwijające zadania. Hiperautomatyzacja natomiast pozwoli usprawnić i jeszcze przyspieszyć rozszerzenie już zautomatyzowanych procesów. Oczekuje się, że dzięki rozwiązaniom opartym o uczenie maszynowe i Sztuczną Inteligencję, hiperautomatyzacja umożliwi współpracę między inteligentnymi technologiami a ludźmi.

  • Usługi chmurowe

Wdrażanie usług w chmurze: oprogramowania (SaaS), platform (PaaS) i usług infrastrukturalnych (IaaS) będzie kontynuowane. Szczególnie platformy branżowe, które specjalizują się w zaspokajaniu potrzeb danego sektora, są jednym z najszybciej rozwijających się trendów w usługach przetwarzania w chmurze. Wpisuje się to w trend personalizacji w IT: przedsiębiorstwa coraz częściej wymagają specjalistycznych rozwiązań, które zaspokajają specyficzne potrzeby ich segmentu.

  • Metaverse

Metawersum to koncepcja, która pozostaje mglista dla wielu z nas. Jako połączenie różnych innowacji, a nie tylko pojedyncza technologia, metawszechświat jest w efekcie środowiskiem wirtualnym, które przekształca lub rozszerza rzeczywistość fizyczną oraz ma stymulować współpracę i zaangażowanie pracowników w firmach. Choć to stosunkowo nowe zjawisko, do 2027 roku ponad 40% dużych korporacji ma korzystać z technologii opartej o Metaverse.

 

[1] Global Transboundary E-waste Flows Monitor 2022, UNITAR, https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2022/06/Global-TBM_webversion_june_2_pages.pdf

[2] https://www.forbes.com/sites/peterhigh/2022/10/19/gartners-top-10-strategic-tech-trends-for-2023/?sh=160367ee4cb4

Źródło grafik: silnik AI Dall-E

 

Evernex jest globalnym dostawcą usług IT, przedłuża żywotność zasobów i oferuje kompleksową konserwację centrów danych rożnych dostawców. Dzięki temu maksymalizuje wydajność sprzętu i zwrot z inwestycji. Firma jest liderem na rynku usług serwisowych zewnętrznych dostawców o prawdziwie globalnym zasięgu. Działa w ponad 165 krajach w 45 biurach na całym świecie i jest niedościgniona pod względem zrównoważonego rozwoju i opłacalności. Codziennie wysyła jedną tonę metryczną części zamiennych na cały świat, aby utrzymać działanie centrów danych na najwyższym poziomie.

www.evernex.com

drukuj