Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Przyszłość stacji paliw

Tradycyjny model funkcjonowania stacji ograniczających się tylko do sprzedaży paliwa odchodzi już do przeszłości. Dziś coraz częściej są to obiekty będące również sklepami i punktami gastronomicznymi, oferującymi także dodatkowe usługi. Najnowszy raport Fundacji Republikańskiej pt. „Kierunki rozwoju stacji paliw”, zaprezentowany w minionym tygodniu, przedstawia działania, które podejmują stacje, by podążać za trendami i potrzebami coraz bardziej wymagających klientów.

- Wdrażamy nowatorskie rozwiązania, by jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom klientów. Na stacji ORLEN Drive na MOP Michałowice klienci mogą skorzystać z pełnej oferty, czyli tankowania i zamówienia produktów gastronomicznych, bez wysiadania z samochodu. Już niemal na wszystkich stacjach z logo ORLENU dostępna jest też usługa ORLEN Pay, która umożliwia kierowcom zapłatę za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze. Takie rozwiązanie usprawnia i przyspiesza obsługę klientów, którzy dokonują jedynie zakupu paliwa, ale także ułatwia korzystanie ze stacji osobom z ograniczoną sprawnością ruchową czy też rodzicom podróżującym z małymi dziećmi. Usługa adresowana jest również do tych klientów, którzy wolą już po zwolnieniu dystrybutora, bez pośpiechu, dokonać dalszych zakupów, w tym skorzystać z oferty gastronomicznej na stacji – mówiła podczas prezentacji raportu Anna Sowińska, ekspert ds. sprzedaży detalicznej PKN ORLEN.

Marcin Wolak, Prezes Polskiego Instytutu Transportu oraz koordynator merytoryczny raportu podkreślał, że duży wpływ na funkcjonowanie stacji paliw będzie miał dynamiczny rozwój technologii z obszaru elektromobilności, m.in. przewidywany 7% coroczny spadek kosztów baterii elektrycznych czy podniesienie jej wydajności oraz skrócenie czasu ładowania do 10 minut w 2030 roku. - Rozwój technologii może w krótkim czasie wprowadzić rewolucyjne zmiany. Przewiduje się, że za 10 lat koszty samochodu elektrycznego będą niższe od tych, które generują pojazdy spalinowe. W efekcie „elektryki” będą stanowić 1/3 rynku. Większą popularnością będą cieszyć się także paliwa alternatywne – LPG, CNG i wodór – mówił Prezes Marcin Wolak.

Raport zawiera case studies wybranych stacji paliw, na których przeprowadzono ankiety m.in. wśród osób zarządzających stacjami i kluczowych jej pracowników, lokalnych przedsiębiorców, czy przedstawicieli organizacji pozarządowych. W oparciu o opracowane dane stworzono zestawienie najistotniejszych elementów, które mogą stać się podstawą działania stacji paliw społecznie zorientowanych. – Zaliczono do nich stacje jako miejsca spotkań, aktywności lokalnej, a także współpracy międzysektorowej, czy dostarczyciela unikalnych usług pozapaliwowych. Jako mocne strony takiego modelu dla podmiotu prowadzącego stację, wskazano zwiększenie sprzedaży, poszerzenie oferty, budowanie pozytywnego wizerunku, a także realizację polityki z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu – mówił Marcin Jóźko, przedstawiciel Lokalnych Badań Społecznych.

Fundacja Republikańska to polski think thank założony w 2009 roku, głoszący idee republikańskie, skupiający wokół siebie ponad 100 ekspertów. Fundacja prowadzi działalność wydawniczą, na swoim koncie ma już kilkadziesiąt publikacji. Zajmuje się też prowadzeniem badań i analiz z zakresu ekonomii, jakości stanowionego prawa i realizacji polityk społecznych.

Partnerem projektu jest PKN ORLEN

 Raport dostępny jest TUTAJ.

www.fundacjarepublikanska.org

 

 

Fundacja Republikańska – założona w 2009 r. organizacja pozarządowa prowadząca działalność typu think tank oraz działalność edukacyjną i wydawniczą. Fundacja organizuje kongresy republikańskie i spotkania z ekspertami, a także prowadzi szkolenia dla młodzieży. Powołany został przy niej ośrodek analityczny pod nazwą Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, który prowadzi działalność analityczną i legislacyjną.

www.fundacjarepublikanska.org

drukuj