Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Raport Fundacji Republikańskiej: polscy przedsiębiorcy mają w UE trudniej

Wolny i jednolity rynek europejski wcale takim nie jest – wynika z raportu pt. „Bariery dla polskich przedsiębiorców działających na rynkach Unii Europejskiej” opracowanego przez Fundację Republikańską. Raport zawiera analizę czynników kluczowych do prosperowania polskich firm w UE oraz ich wpływu na rozwój poszczególnych branż. Patronat nad raportem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Od 2004 roku Polska korzysta z jednolitego rynku europejskiego, a mimo to rodzimi przedsiębiorcy natrafiają na różnego rodzaju bariery i obostrzenia na rynkach zagranicznych. W raporcie Fundacji Republikańskiej przedstawiono, jak duży jest wpływ tych utrudnień na działalność polskich przedsiębiorców i utratę przez nich potencjalnych korzyści, a w szerszej perspektywie – jak te obostrzenia oddziałują na daną branżę oraz polską gospodarkę.

Trudności polskich przedsiębiorców ukazane zostały na przykładzie pięciu największych branż eksportowych: meblarskiej, stolarki otworowej, transportowej, rolno-spożywczej i kosmetycznej, ale odzwierciedlają problemy wszystkich polskich przedsiębiorców obecnych na rynkach krajów Unii Europejskiej. Analizie zostały poddane regulacje w państwach prowadzących z Polską największą wymianę handlową, czyli w Niemczech, Czechach, we Francji, Włoszech i w Holandii.

Zwiększona częstotliwość kontroli sanitarnych, wymóg posiadania dodatkowych certyfikatów, ograniczenia w zakresie reklamowania wybranych produktów, regulacje środowiskowe, przepisy dotyczące pracowników delegowanych czy kampanie przeciwko polskim produktom – to tylko niektóre  z barier, z którymi spotykają się polscy przedsiębiorcy mający aspiracje międzynarodowe.

– Badanie dowodzi, że wolny i jednolity rynek europejski wcale takim nie jest, a dzieje się tak głównie poprzez stosowanie zarówno formalnych, jak i nieformalnych barier i obostrzeń w poszczególnych krajach. – mówi Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.Ich celem jest uniemożliwienie bądź mocne ograniczenie ekspansji, a w niektórych przypadkach właściwie wręcz wyeliminowanie z lokalnego rynku firm konkurencyjnych wobec rodzimych podmiotów. W znacznej mierze dotyka to polskich przedsiębiorców – dodaje.

Pełny raport dostępny jest na stronie: https://raport.fundacjarepublikanska.org

 

Fundacja Republikańska – założona w 2009 r. organizacja pozarządowa prowadząca działalność typu think tank oraz działalność edukacyjną i wydawniczą. Fundacja organizuje kongresy republikańskie i spotkania z ekspertami, a także prowadzi szkolenia dla młodzieży. Powołany został przy niej ośrodek analityczny pod nazwą Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, który prowadzi działalność analityczną i legislacyjną.

www.fundacjarepublikanska.org

drukuj