Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Podsumowanie programu Gmina Szczęśliwych Rodzin

Ponad 300 przedstawicieli samorządów wzięło udział w pilotażowych warsztatach poświęconych koncepcji 6 Obszarów Funkcjonowania Rodzin (6OFR), której strategicznym celem jest dbanie o jak najlepszą kondycję i jak najwyższy poziom szczęścia rodzin. To unikalny projekt, realizowany w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wiodącą ideą i celem pilotażu było zaprezentowanie w każdej odwiedzonej gminie koncepcji Sześciu Obszarów Funkcjonowania Rodzin (6OFR), do których zaliczają się:

  • Podstawy materialne
  • Zdrowie, rekreacja i sport
  • Edukacja i wychowanie
  • Kultura
  • Trwałość więzi, wspólne spędzanie czasu
  • Tożsamość

Z punktu widzenia autorów projektu to właśnie te obszary odgrywają decydującą rolę w życiu polskich rodzin. Samorządy, które realizują działania zwiększające satysfakcję mieszkańców w 6OFR tworzą solidne fundamenty pod lepsze życie lokalnych społeczności oraz wzmacniają lokalną tożsamość – niezbędną do długofalowego rozwoju gminy.

W trakcie warsztatów prowadzący wspólnie z uczestnikami wypracowywali nowe rozwiązania i praktyki, które zarządzający gminą mogą wykorzystać do przyszłych działań na rzecz lokalnych wspólnot.

W tegorocznej, pilotażowej edycji programu udział wzięli przedstawiciele gmin Starachowice (woj. świętokrzyskie), Wilkowice (woj. śląskie), Opoczno (woj. łódzkie), Augustów (woj. podlaskie), Czarnków (woj. wielkopolskie), Ełk(woj. warmińsko-mazurskie), Trzebnicę (woj. dolnośląskie), oraz Stalową Wolę (woj. podkarpackie). Łącznie w gminach tych na koniec 2020 roku zameldowanych było ponad 281 tys. mieszkańców.

Dwudniowe warsztaty realizowane były od września do listopada 2021 roku. Udział w nich wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów, a w części spotkań uczestniczyła Barbara Socha, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej oraz Dorota Bojemska – Przewodnicząca Rady Rodziny.

Badania przed spotkaniami

Warsztaty w gminach poprzedzone zostały pogłębionymi wywiadami z przedstawicielami samorządów. Ich celem było osadzenie warsztatów w realiach każdej z gmin uczestniczącej w projekcie.

Dodatkowo przed każdym z warsztatów zrealizowane zostały badania opinii mieszkańców. W ramach projektu Gmina Szczęśliwych Rodzin profesjonalna firma badawcza przeprowadziła reprezentatywne dla każdej gminy badania ankietowe. Ich wyniki były szczegółowo omawiane z uczestnikami warsztatów na początku każdego ze spotkań.

Celem tych badań był pomiar, jak mieszkańcy oceniają jakość życia w danej gminie w każdym z sześciu obszarów zawartych w koncepcji 6OFR, a także na ile te czynniki są dla nich ważne. To istotne, ponieważ poczucie szczęścia w miejscu zamieszkania stanowi mocny fundament rozwoju samej gminy – powiedział Paweł Woliński, odpowiedzialny za merytoryczny nadzór nad programem.

Opinie o projekcie

Przedstawiciele samorządów bardzo aktywnie brali udział w przygotowanych przez nas warsztatach, wykazując się wysokim poziomem kreatywności. Jesteśmy głęboko przekonani, że zaproponowane przez nas podejście pozwoli uruchomić nowe projekty i procesy decyzyjne, dzięki którym gminy uczestniczące w programie staną liderami działań na rzecz rodziny w swoich województwach – powiedział Jacek Sapa, koordynator projektu.

W podobnym duchu o warsztatach wypowiadają się ich uczestnicy. Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek przyznaje: To był maraton wyczerpujący intelektualnie, ale właśnie o to chodzi, żeby dokładnie zdiagnozować co się w gminie dzieje. Jakie są atuty, jakie są mocne, dobre, silne strony, a jakie są słabe.

Można powiedzieć, że warsztaty, w których braliśmy udział to była dla nas wyjątkowa przygoda intelektualna, która pozwoliła popatrzeć nam na działania i programy, które realizujemy zupełnie z innej perspektywy – Monika Piotrowska, Zastępca Wójta Gminy Czarnków.

Nowa rzecz, którą wykorzystamy w pracy to jest możliwość współpracy z naszymi koleżankami i kolegami z tego samego urzędu, z którymi nie mieliśmy możliwości spotkać się i porozmawiać na temat związany z rozwojem naszego miasta pod kątem rodzin – Katarzyna Podlecka, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku.

Zrodziły się tutaj fantastyczne pomysły w ramach konkretnych projektów, nad którymi pracujemy i które będziemy mogli wzbogacić o te pomysły – Krystyna Haładaj, Zastępca Burmistrza Gminy Trzebnica.

Te kilka godzin, które spędziliśmy na sali warsztatowej, zmieniło nasze spojrzenie na wiele projektów i na to w jaki sposób opowiadać o nich, by stanowiły o korzyściach jakie mają mieszkańcy naszej gminy – Paweł Siciński, Główny Specjalista ds. Rozwoju Gminy Trzebnica. 

Nauczyłam się nowej metody pracy nad projektami. Te warsztaty podają rozwiązania jak pracować ze swoim zespołem, jak komunikować zmiany, jak podejść do projektu i jak wdrażać bardzo dobre rozwiązania w swojej gminie – Aleksandra Kuriata, Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy.

O projekcie Gmina Szczęśliwych Rodzin

„Gmina Szczęśliwych Rodzin”, to kontynuacja projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin” Fundacji Narodowego Dnia Życia, realizowanego od 2020 roku w ramach konkursu grantowego „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma na celu koordynację współpracy między wszystkimi organizacjami zajmującymi się kwestiami polityki rodzinnej w Polsce: w instytucjach publicznych, w samorządach czy w organizacjach pozarządowych. Międzyorganizacyjna współpraca ma postawić rodzinę w centrum uwagi i wszelkich działań administracji na wszystkich szczeblach jej funkcjonowania.

https://www.polskaszczesliwychrodzin.pl/

 

Profil projektu na portalu Facebook

drukuj