Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Konsultacje w ramach projektu Gmina Szczęśliwych Rodzin w Stalowej Woli

Dziś i jutro (22 i 23 listopada)  w Stalowej Woli, spotykają się liderzy środowisk prorodzinnych. Konsultacje odbywają się w ramach programu Gmina Szczęśliwych Rodzin, który jest drugą edycją projektu Polska Szczęśliwych Rodzin, realizowanego w ramach grantu pozyskanego w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Gmina Szczęśliwych Rodzin zawita do ośmiu polskich miast na terenie całego kraju. Jednym z nich jest Stalowa Wola. Podczas dwudniowego spotkania, przedstawiciele gminy i autorzy programu, dzielą się swoimi przemyśleniami i projektami, propozycjami nowych modeli współpracy organizacyjnej oraz pomysłami na skuteczniejsze komunikowanie wartości rodzinnych w regionie. Celem konsultacji ekspertów z instytucji publicznych, samorządów i organizacji pozarządowych będzie bowiem wspólnie wypracowanie rozwiązań wzmacniających rodzinę, stawiając ją w centrum zainteresowania wspólnot lokalnych. W spotkaniu bierze udział Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny oraz Dziekan Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli - prof. Andrzej Trytek.

– Na spotkaniach w regionach prezentujemy koncepcję Sześciu Obszarów Funkcjonowania Rodzin (6OFR) i wspólnie zastanowimy się, jakie działania należy podjąć na każdej z tych płaszczyzn, by polskie rodziny stawały się coraz szczęśliwsze, dając tym samym, jak najlepsze fundamenty dla rozwoju społeczności lokalnych – powiedział Paweł Woliński, odpowiedzialny za merytoryczny nadzór nad realizacją projektu.

Według badania zleconego przez Gminę Szczęśliwych Rodzin, przeprowadzonego przez Lokalne Badania Społeczne:

- 70% ankietowanych mieszka w stalowej Woli od urodzenia

- 78% czuje się tutaj zakorzeniona

- 87% czuje się związana z miejscowością a 83% z ludźmi z sąsiedztwa

- 73% pozytywnie ocenia dostęp do usług kulturalnych

- 89% zna nazwisko prezydenta miasta

Projekt Gmina Szczęśliwych Rodzin, jest drugą, tym razem samorządową edycją programu Polska Szczęśliwych Rodzin. Jego pierwsza odsłona odbyła się w 2020 roku. W każdym z szesnastu miast wojewódzkich, odbywały się wówczas konsultacje, w których udział wzięło 1200 osób łącznie. Ich celem była współpraca ze specjalistami zajmującymi się rodziną na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym i wspólne tworzenie z nimi nowych rozwiązań, dzięki którym Polacy będą realizować swoje aspiracje w obszarze rodziny.

 

O projekcie Gmina Szczęśliwych Rodzin

„Gmina Szczęśliwych Rodzin”, to kontynuacja projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin” Fundacji Narodowego Dnia Życia, realizowanego od 2020 roku w ramach konkursu grantowego „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma na celu koordynację współpracy między wszystkimi organizacjami zajmującymi się kwestiami polityki rodzinnej w Polsce: w instytucjach publicznych, w samorządach czy w organizacjach pozarządowych. Międzyorganizacyjna współpraca ma postawić rodzinę w centrum uwagi i wszelkich działań administracji na wszystkich szczeblach jej funkcjonowania.

www.polskaszczesliwychrodzin.pl

Profil projektu na portalu Facebook

drukuj