Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Konsultacje w ramach projektu Gmina Szczęśliwych Rodzin w Wilkowicach

Dziś i jutro (4 i 5 października) w Wilkowicach, spotykają się liderzy środowisk prorodzinnych. Konsultacje odbywają się w ramach programu Gmina Szczęśliwych Rodzin, który jest drugą edycją projektu Polska Szczęśliwych Rodzin, realizowanego w ramach grantu pozyskanego w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmina Szczęśliwych Rodzin zawita do ośmiu polskich miast na terenie całego kraju. Jednym z nich są Wilkowice (woj. śląskie). Podczas dwudniowego spotkania, przedstawiciele gminy i autorzy programu, dzielą się swoimi przemyśleniami i projektami, propozycjami nowych modeli współpracy organizacyjnej oraz pomysłami na skuteczniejsze komunikowanie wartości rodzinnych w regionie. Celem konsultacji ekspertów z instytucji publicznych, samorządów i organizacji pozarządowych będzie bowiem wspólnie wypracowanie rozwiązań wzmacniających rodzinę, stawiając ją w centrum zainteresowania wspólnot lokalnych.

– Na spotkaniach w regionach prezentujemy koncepcję Sześciu Obszarów Funkcjonowania Rodzin (6OFR) i wspólnie zastanowimy się, jakie działania należy podjąć na każdej z tych płaszczyzn, by polskie rodziny stawały się coraz szczęśliwsze, dając tym samym, jak najlepsze fundamenty dla rozwoju społeczności lokalnych – powiedział Paweł Woliński, odpowiedzialny za merytoryczny nadzór nad realizacją projektu.

Według badania zleconego przez Gminę Szczęśliwych Rodzin, przeprowadzonego przez Lokalne Badania Społeczne, 57% mieszkańców, mieszka w Wilkowicach od urodzenia (47% w całym kraju), natomiast poczucie lokalnej wspólnoty deklaruje 45% (78% w całym kraju). Mieszkańcy Wilkowic mogą być dumni z okolicznych szlaków i schronisk turystycznych. Szczycą się również tym, iż przez 20 lat, z gminą związany był Julian Fałat - jeden z najwybitniejszych polskich akwarelistów.
Za główny obszar wymagający poprawy, wilkowiczanie najczęściej wskazują na lepszy dostęp do opieki medycznej (21% mieszkańców).

Projekt Gmina Szczęśliwych Rodzin, jest drugą, tym razem samorządową edycją programu Polska Szczęśliwych Rodzin. Jego pierwsza odsłona odbyła się w 2020 roku. W każdym z szesnastu miast wojewódzkich, odbywały się wówczas konsultacje, w których udział wzięło 1200 osób łącznie. Ich celem była współpraca ze specjalistami zajmującymi się rodziną na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym i wspólne tworzenie z nimi nowych rozwiązań, dzięki którym Polacy będą realizować swoje aspiracje w obszarze rodziny.

 

O projekcie Gmina Szczęśliwych Rodzin

Projekt Gmina Szczęśliwych Rodzin, jest drugą, tym razem samorządową edycją programu Polska Szczęśliwych Rodzin. Jego pierwsza odsłona odbyła się w 2020 roku. W każdym z szesnastu miast wojewódzkich, odbywały się wówczas konsultacje, w których udział wzięło 1200 osób łącznie. Ich celem była współpraca ze specjalistami zajmującymi się rodziną na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym i wspólne tworzenie z nimi nowych rozwiązań, dzięki którym Polacy będą realizować swoje aspiracje w obszarze rodziny.

www.polskaszczesliwychrodzin.pl

Profil projektu na portalu Facebook

drukuj