Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Konsultacje w ramach projektu Gmina Szczęśliwych Rodzin w Starachowicach

Dziś i jutro (30 września i 1 października)  w Starachowicach, spotykają się liderzy środowisk prorodzinnych. Konsultacje odbywają się w ramach programu Gmina Szczęśliwych Rodzin, który jest drugą edycją projektu Polska Szczęśliwych Rodzin, realizowanego w ramach grantu pozyskanego w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 Gmina Szczęśliwych Rodzin zawita do ośmiu polskich miast na terenie całego kraju. Jednym z nich są Starachowice. Podczas dwudniowego spotkania, przedstawiciele gminy i autorzy programu, dzielą się swoimi przemyśleniami i projektami, propozycjami nowych modeli współpracy organizacyjnej oraz pomysłami na skuteczniejsze komunikowanie wartości rodzinnych w regionie. Celem konsultacji ekspertów z instytucji publicznych, samorządów i organizacji pozarządowych będzie bowiem wspólnie wypracowanie rozwiązań wzmacniających rodzinę, stawiając ją w centrum zainteresowania wspólnot lokalnych.

– Na spotkaniach w regionach prezentujemy koncepcję Sześciu Obszarów Funkcjonowania Rodzin (6OFR) i wspólnie zastanowimy się, jakie działania należy podjąć na każdej z tych płaszczyzn, by polskie rodziny stawały się coraz szczęśliwsze, dając tym samym, jak najlepsze fundamenty dla rozwoju społeczności lokalnych – powiedział Paweł Woliński, odpowiedzialny za merytoryczny nadzór nad realizacją projektu.

Według badania zleconego przez Gminę Szczęśliwych Rodzin, przeprowadzonego przez Lokalne Badania Społeczne, 72% mieszkańców, mieszka w Starachowicach od urodzenia (47% w całym kraju), natomiast poczucie lokalnej wspólnoty deklaruje 85% (78% w całym kraju). Mieszkańcy Starachowic są dumni m.in. z Gór Świętokrzyskich, Muzeum Przyrody i Techniki czy fabryki Stara.
Jako główne obszary wymagające poprawy, starachowiczanie najczęściej wskazują m.in. na dostęp do opieki medycznej, zbyt małą liczbę przedszkoli oraz lepszy dostęp do wydarzeń kulturalnych.

Projekt Gmina Szczęśliwych Rodzin, jest drugą, tym razem samorządową edycją programu Polska Szczęśliwych Rodzin. Jego pierwsza odsłona odbyła się w 2020 roku. W każdym z szesnastu miast wojewódzkich, odbywały się wówczas konsultacje, w których udział wzięło 1200 osób łącznie. Ich celem była współpraca ze specjalistami zajmującymi się rodziną na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym i wspólne tworzenie z nimi nowych rozwiązań, dzięki którym Polacy będą realizować swoje aspiracje w obszarze rodziny.

O projekcie Gmina Szczęśliwych Rodzin

„Gmina Szczęśliwych Rodzin”, to kontynuacja projektu „Polska Szczęśliwych Rodzin” Fundacji Narodowego Dnia Życia, realizowanego od 2020 roku w ramach konkursu grantowego „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program ma na celu koordynację współpracy między wszystkimi organizacjami zajmującymi się kwestiami polityki rodzinnej w Polsce: w instytucjach publicznych, w samorządach czy w organizacjach pozarządowych. Międzyorganizacyjna współpraca ma postawić rodzinę w centrum uwagi i wszelkich działań administracji na wszystkich szczeblach jej funkcjonowania.

https://www.polskaszczesliwychrodzin.pl/

Profil projektu na portalu Facebook

drukuj