Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Czas na Polskę Szczęśliwych Rodzin!

Już ponad 1200 osób zainteresowanych rozwijaniem działań na rzecz polskich rodzin wzięło udział w konferencjach online w ramach projektu Polska Szczęśliwych Rodzin. Jego celem jest wspieranie współpracy podmiotów, którym zależy na budowaniu szczęścia polskich rodzin.

Polska Szczęśliwych Rodzin to projekt wspierania współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się polityką prorodzinną w Polsce. 

Jego długofalowym celem jest zmiana podejścia do działań wspierających polskie rodziny. Dziś większość aktywności administracji rządowej i samorządowej oraz trzeciego sektora ukierunkowana jest na działania pomocowe dla rodzin, które z różnych względów mają trudności. Zmiana proponowana przez autorów programu Polska Szczęśliwych Rodzin polega na postawieniu rodziny w centrum zainteresowania naszej wspólnoty, szczególnie na poziomie samorządowym, który jest najbliżej ludzi i ich codzienności.

- Myślenie o rodzinie jako jednym z wielu różnych obszarów polityki samorządowej prowadzi wprost do jej uprzedmiotowienia. W takim wymiarze rodzina staje się jedynie biorcą pomocy. Tymczasem oczywistym jest, że to właśnie szczęśliwa rodzina stanowi de facto sens i cel każdej działalności naszej społeczności. Dobra infrastruktura, szkoły, bezpieczeństwo - wszystkie te działania w ostatecznym rozrachunku służą przecież temu, żeby Polacy byli szczęśliwsi - mówi Jacek Sapa, prezes Fundacji Narodowy Dzień Życia, która jest organizatorem projektu.

Jednym z kluczowych założeń Programu Polska Szczęśliwych Rodzin jest zbudowanie społeczności Liderów Działań Na Rzecz Rodziny - osób zajmujących się sprawami rodzin w instytucjach publicznych, w samorządach czy w organizacjach pozarządowych. W ramach projektu prowadzone są spotkania lokalnych instytucji i organizacji we wszystkich regionach Polski (spotkania w każdym województwie).

Ze względu na pandemię spotkania zostały przeniesione do świata online i prowadzone są w sposób zdalny. Na każdej z konferencji wojewódzkich konsultowane są z lokalnymi liderami model współpracy i model komunikacji w obszarze polityki rodzinnej, opracowane na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przez ekspertów z poszczególnych dziedzin. W spotkaniach uczestniczyło już ponad 1200 osób.

Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, była gościem specjalnym konferencji we Wrocławiu. - To projekt o nowym podejściu do współpracy z samorządami, z lokalną społecznością, z lokalnymi liderami polityki prorodzinnej i liderami organizacji pozarządowych działającymi na rzecz rodzin. Wiemy, że nie możemy skupiać się wyłącznie na kwestiach finansowych - ważne są także zdrowie, kultura i lokalna wspólnota. Polska Szczęśliwych rodzin podąża tym tropem myślenia i cieszę się, że tak ambitne projekty są realizowane w ramach programu Po Pierwsze Rodzina! – mówi Barbara Socha.

Projekt Polska Szczęśliwych Rodzin w założeniu będzie pomagał specjalistom zajmującym się rodziną na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym tworzyć rozwiązania, dzięki którym Polacy będą realizować swoje aspiracje w obszarze rodziny.

- Z badań wynika, że wielu Polaków nie realizuje swoich aspiracji związanych z rodziną - choćby w wymiarze liczby posiadanych dzieci. To nie jest tylko problem braku żłobków, czy zbyt małych mieszkań. Jako społeczność i państwo niewystarczająco dbamy o to, by rodziny czuły się ważne. Chcemy, by dzięki proponowanym przez nas zmianom młodzi Polacy poczuli, że wszyscy dookoła nich dbają i troszczą się, by założyli szczęśliwe rodziny - dokładnie takie, o jakich marzą - dodaje Paweł Woliński, współtwórca projektu.

Za koordynację projektu Polska Szczęśliwych Rodzin odpowiada Fundacja Narodowego Dnia Życia, realizując tym samym swoją statutową działalność. Projekt realizowany jest w ramach grantu pozyskanego w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej o projekcie Polska Szczęśliwych Rodzin można przeczytać na stronie wwww.polskaszczesliwychrodzin.pl  

O projekcie Polska Szczęśliwych Rodzin

Polska Szczęśliwych Rodzin to projekt realizowany od 2020 roku w ramach konkursu grantowego “Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt ma na celu koordynację współpracy między wszystkimi organizacjami zajmującymi się kwestiami polityki rodzinnej w Polsce: w instytucjach publicznych, w samorządach czy w organizacjach pozarządowych. Międzyorganizacyjna współpraca ma postawić rodzinę w centrum uwagi i wszelkich działań administracji na wszystkich szczeblach jej funkcjonowania.

www.polskaszczesliwychrodzin.pl

Profil projektu Polska Szczęśliwych Rodzin na portalu Facebook  

drukuj