Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Wyłoniono finalistów programu GovTech Polska. Co dalej?

  • Zamawiający w programie GovTech Polska wyłonili do tej pory 38 finalistów – firmy, które złożyły najlepsze projekty w I etapie programu
  • Kolejni finaliści zostaną wybrani przez Krajowe Administracje Skarbowe w Opolu i Gdańsku w drugiej połowie grudnia
  • Finaliści otrzymają nagrody finansowe – nawet do 25 tysięcy złotych

Kolejny etap to prototypowanie rozwiązań – przedstawienie demo programu. Ostatecznie wyłonieni zostaną laureaci czyli wykonawcy, którzy będą mieć możliwość wdrożenia rozwiązania. Jest to bowiem – obok kontraktów, których łączna wartość wynosi ponad 6 mln zł  –  główna nagroda w konkursach GovTech Polska.

Program GovTech Polska został stworzony po to, by łączyć sektor publiczny z najlepszymi pomysłami obywateli i przedsiębiorców. Z nieukrywaną satysfakcją obserwujemy, że spełnia swoją rolę. Zamawiający, czyli instytucje państwowe oraz spółki Skarbu Państwa mogły wybierać najlepsze rozwiązania z większej puli zgłoszeń, niż to zwykle ma miejsce w tradycyjnym postępowaniu przetargowym. A innowacyjne firmy – małe i średnie, które do tej pory nie miały wielu okazji do współpracy z administracją publiczną, przedstawiły swoje pomysły na rozwiązanie wyzwań, z którymi mierzy się sektor publiczny – mówi Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska.

Nad czym będą pracować teraz Wykonawcy? Na przykład, PKN Orlen wyłonił 5 finalistów, którzy będą pracować nad prototypem systemu identyfikacji tankowanych pojazdów dla użytkowników aplikacji mFlota, a uczestnicy wybrani przez PKP Informatyka przygotują demo oprogramowania umożliwiającego prognozowanie popytu i optymalizującego cenę za przejazd pociągiem.

Uczestnicy konkursów pozostają anonimowi, aż do momentu wyłonienia laureatów. Komisje po stronie Zamawiających nie wiedziały, jakiej firmy projekt oceniały, dzięki temu wszyscy mieli równe szanse – sprawia to, że liczy się pomysł.

Przed przejściem do prototypowania rozwiązań zostanie zorganizowana seria spotkań informacyjnych, na których Zamawiający doprecyzują swoje potrzeby i oczekiwania względem poszukiwanych rozwiązań. Dla uczestników konkursów będzie to z kolei okazja, aby zadać szczegółowe pytania i przygotować się do stworzenia demo rozwiązania.

Ostatnim etapem w konkursach GovTech Polska jest prototypowanie rozwiązań. Uczestnicy przedstawiają swoje rozwiązania – prototypy, przygotowane na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiających. Zwycięzca otrzyma zaproszenie do negocjacji umowy i zrealizuje projekt.

Dodatkowe informacje

GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowym i obywatelami. Program łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.

www.konkursy.govtech.gov.pl

drukuj