Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Pierwsza międzynarodowa burza mózgów w Polsce – Zhakujemy wspólnie problem wodny!

14 i 15 września br. podczas hackathonu HackYeah odbędzie się pierwsza międzynarodowa obywatelska burza mózgów dotycząca problemów związanych z zasobami wodnymi. Blisko 200 obywateli w Polsce i w Nigerii będzie pracowało nad skutecznymi rozwiązaniami kryzysu wodnego.

Burza mózgów organizowana jest w ramach obywatelskiej ścieżki programu GovTech Polska – Aktywuj pomysły! to sposób otwarcia państwa na inicjatywy utalentowanych osób i zaproszenie ich do wspólnego rozwiązywania istotnych społecznie problemów.

- Idea międzynarodowej obywatelskiej burzy mózgów zakłada możliwość sięgnięcia po doświadczenia nie tylko różnych osób, ale też innych krajów. Stąd zaproszenie do współpracy Nigerii – kraju, którego zasoby wodne wystarczyłyby na zaspokojenie potrzeb prawie całej Europy, a w którym zaledwie co piąta osoba ma dostęp do dobrej jakości wody. - mówi Justyna Orłowska, Dyrektor programu GovTech Polska.

Jutro 14 września obywatele Polski i Nigerii będą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań zapobiegających kryzysowi dostępności wody. Podczas wydarzenia w Warszawie będzie można podejrzeć pracę zespołów z Nigerii, dzięki transmisjom live prowadzonym z Lagos przez polskich moderatorów.

W nigeryjskiej edycji biorą udział obywatele tego kraju, ale również delegacja wysokiego szczebla z Ministry of Environment i Ministry of Water Resources, przedstawiciele sektora prywatnego z branży gospodarowania wodą oraz władze lokalne Lagos.

Obywatelska burza mózgów zgodnie z metodyką design thinking

Burza mózgów w wydaniu GovTech opiera się na metodyce design thinking. Myślenie projektowe to szereg konkretnych technik kreatywnych, które umożliwiają uczestnikom stworzenie rozwiązań odpowiadających na problemy, potrzeby danej grupy odbiorców. Metodyka jest znana szerzej od 2009 roku i uznawana za bardzo skuteczną.

– Wykorzystujemy potencjał współtworzenia i interakcji między obywatelami, specjalistami i ekspertami w obszarze tematyki wody. Zaczynamy od zgłębienia kontekstu danego tematu (np. wody, jej zasobów i dostępności), następnie identyfikujemy problemy, projektujemy rozwiązania tworząc tzw. prototypy, testujemy i przedstawiamy je szerokiemu gronu, otrzymując informację zwrotną. – mówi Monika Pietrzak z zespołu GovTech Polska.

Spośród setek zgłoszeń organizatorzy wybrali ponad 100 osób, które pod okiem ekspertów opracują innowacyjne rozwiązania zapobiegające kryzysowi dostępności wody w Polsce. Uczestnicy zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły, w których każdy zajmie się innym zagadnieniem.

Partnerami inicjatywy są: Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie" (sponsor nagród), polski oddział Service Design Network (partner merytoryczny) oraz firma PROIDEA – organizator HackYeah, PWPW, Poczta Polska, Związek Cyfrowa Polska (sponsor nagród rzeczowych).

 

GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowym i obywatelami. Program łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.

www.govtech.gov.pl

drukuj