Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Kolejna edycja obywatelskiej burzy mózgów GovTech Polska: jak rozwiązać problem wody?

Wyzwania związane z ochroną malejących zasobów wody w Polsce będą tematem kolejnej ogólnopolskiej burzy mózgów, organizowanej w ramach obywatelskiej ścieżki programu GovTech Polska. Wydarzenie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, który 13 sierpnia spotkał się z uczestnikami pierwszej obywatelskiej burzy mózgów organizowanej wspólnie z Fundacją Grupy PKP. Spotkanie odbędzie 14 i 15 września 2019 r. w trakcie hackathonu HackYeah w Warszawie.

Brak wody jest jednym z największych wyzwań przyszłości. Stan wód na świecie pogarsza się w związku z urbanizacją, rozwojem przemysłu i rolnictwa oraz wzrostem liczby ludności. W Europie ponad 100 mln osób nie ma dostępu do czystej wody pitnej.

Malejące zasoby wodne to problem, który dotyczy także Polski. Należy szukać skutecznych rozwiązań, które zapobiegać będą kryzysom wodnym i zabezpieczą obywatelom dostęp do wody pitnej.

Jak możemy rozwiązać problem wody w Polsce?

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie to wyzwanie, które stanie przed uczestnikami ogólnopolskiej burzy mózgów. To nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych osób i zaproszenie ich do wspólnego rozwiązywania istotnych społecznie problemów, poprawy warunków życia czy efektywności działania sfery publicznej. Słowem-kluczem jest współpraca. Dzięki niej bowiem obywatele i państwo mogą wspólnie budować rozwiązania dla innych ludzi.

14 i 15 września w Warszawie zastanowimy się, jak stawić czoła największym wyzwaniom: malejącym zasobom wodnym, zanieczyszczeniom; ekstremalnym zjawiskom pogodowym; zacząć racjonalnie wykorzystywać wodę. – mówi Premier Mateusz Morawiecki w spocie promującym Ogólnopolską Burzę Mózgów na temat wody.

Do udziału w ogólnopolskiej burzy mózgów w ramach GovTech Polska może zgłosić się każdy obywatel. Wystarczy wypełnić krótką ankietę dostępną na https://govtech.gov.pl/obywatel/. Spośród nadesłanych aplikacji organizatorzy wybiorą kilkuset kandydatów, którzy otrzymają zaproszenie na warsztaty.

Do udziału zaproszeni są innowatorzy, ekolodzy, programiści, inżynierowie i projektanci, architekci krajobrazu i wykonawcy – wszyscy, którzy chcą tworzyć wartościowe rozwiązania społecznych problemów. Temat deficytu wody będzie rozpracowywany pod kątem różnych aspektów:

  • inżynierskiego (przepływ wody w mieście, woda pitna, sytuacje kryzysowe, np. susze)
  • zrównoważonego projektowania (systemy retencyjne i nawadniające)
  • obywatelskiego – co każdy z nas może zrobić, by oszczędzać cenną wodę.

Obywatelska burza mózgów odbędzie się 14-15 września podczas hackathonu HackYeah. Organizowana jest przez Program GovTech Polska, we współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie", polskim oddziałem Service Design Network, oraz firmą PROIDEA - organizatorem HackYeah. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.08.2019 r.

GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowym i obywatelami. Program łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.

www.govtech.gov.pl

drukuj