Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Dziewięć kluczowych umiejętności porozumiewania się, które każde dziecko z autyzmem powinno posiadać

Autyzm to zaburzenie charakteryzujące się trudnościami w komunikacji – umiejętności, która pozwala funkcjonować w społeczeństwie. Wypracowanie tych dziewięciu kluczowych pozytywnie wpływa na codziennie życie dzieci ze spektrum – zyskają samodzielność oraz niezależność od opiekuna. Zaliczamy do nich m.in. proszenie, czekanie czy prośbę o pomoc.

– Jakub podchodzi do swojej nauczycielki i szarpie ją za rękę. Nauczycielka nie reaguje, ponieważ nie rozumie, o co Jakubowi chodzi, wówczas ten zaczyna gryźć rękę i uderzać się po twarzy. Nauczyciel Julii prosi ją o wykonanie zadania. Julia upada na podłogę i zaczyna bić głową o kafelki – te dwa przykłady idealenie obrazują nam, jak ważna jest w codziennym życiu umiejętność prawidłowego komunikowania swoich potrzeb. Jej brak może doprowadzić nawet do agresji. Dlatego tak istotną sprawą jest, aby każdy rodzic lub terapeuta dziecka z autyzmem potrafił wypracować z dzieckiem dziewięć najważniejszych umiejętności, które pozytywnie wpłyną na ich codzienne życie. ­– mówi Magdalena Kaźmierczak, Dyrektor Kliniczny w Pyramid Educational Consultants of Poland.

Mówca i słuchacz – podział kluczowych umiejętności

Kluczowe umiejętności możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy ekspresywnej funkcji komunikacji, czyli takiej, która poprzez wypowiedź wyraża potrzeby, emocje i stany wewnętrzne osoby mówiącej. Są to umiejętności mówcy.

Obejmują one tak ważne funkcje, jak wyrażanie prośby o wzmocnienia, o pomoc, przerwę lub zakończenie działania oraz odpowiedź na pytanie „Czy chcesz?” TAK/NIE.

Jeśli dana osoba nie może spokojnie i skutecznie komunikować tego, czego w danej chwili pragnie lub potrzebuje, wówczas najprawdopodobniej spróbuje innych sposobów, by zaspokoić swoją potrzebę. Brak możliwości zakomunikowania jej, spowoduje rozwinięcie się innych zachowań, które w konsekwencji doprowadzą do spełnienia potrzeby, ale niestety najczęściej związane jest to z rozwijaniem się zachowań trudnych m.in. agresji. – mówi Magdalena Kaźmierczak.

Drugą grupą umiejętności krytycznego komunikowania się jest zrozumienie ważnych wiadomości przekazywanych nam przez inne osoby, niezależnie od sposobu ich przekazywania. Są to umiejętności słuchacza, które obejmują wykonywanie poleceń słownych i obrazkowych, zmianę aktywności, umiejętności czekania i reakcji na słowo „nie” oraz podążanie za planem dnia/aktywności.

Umiejętności te są postrzegane jako szczególnie istotne, ponieważ niezrozumienie komunikatu lub niewykonanie polecenia wydanego przez inną osobę może być niebezpieczne, czasem wręcz zagrażające życiu.

Weź udział w szkoleniu i zdobądź praktyczną wiedzę

Szkolenie pt. Nauczanie dziewięciu krytycznych umiejętności porozumiewania się organizowane jest przez PECS Pyramid Polska. Dostarczy wartościowej wiedzy każdej osobie, która pracuje lub mieszka z osobą ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Ma na celu przedstawić, w jaki sposób uczyć́ krytycznych umiejętności porozumiewania się̨, które doprowadzą do większej niezależności w domu, pracy i społeczeństwie.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają:

  • Jak zdefiniować funkcjonalne porozumiewanie się̨;
  • Jak zidentyfikować i ocenić dziewięć kluczowych umiejętności komunikacyjnych;
  • Jak zaprojektować efektywne strategie nauczania do promowania tych umiejętności niezależnie od modalności;
  • Jak włączyć efektywne strategie wizualne do wszystkich komunikatów;
  • Jak połączyć te umiejętności w funkcjonalne działania i codzienną rutynę̨.

 PECS jest skutecznym i funkcjonalnym systemem komunikacji dla wszystkich tych osób, które nie mówią lub u których rozwój mowy jest zaburzony. Metoda wspiera rozwój umiejętności kluczowych, niezbędnych do tego, aby osoby z autyzmem zyskały szeroko rozumianą samodzielność w różnych środowiskach i dziedzinach życia.

Najbliższe spotkania: Łódź – 09.03.2019 r.; Gdańsk – 16.03.2019 r.; Warszawa – 23.03.2019 r.

Szkolenie jest płatne:

750 zł – terapeuta (lekarz)

500 zł – rodzic

Rejestracja na szkolenia

Pyramid Educational Consultans of Poland to jedyny ośrodek w Polsce szkolący oraz wydający certyfikaty Terapeuty oraz Superwizora PECS. Tworzą go eksperci, którzy posiadają wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w zakresie stosowania metody PECS. To oni czuwają nad wprowadzaniem jej zgodnie z wymaganymi standardowymi protokołami.
drukuj