Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Jak efektywnie rozwijać umiejętność komunikowania się u dzieci z autyzmem? Zapraszamy na intensywne szkolenie PECS w Gdańsku

Autyzm jest jednym z najpoważniejszych zaburzeń rozwojowych. Osoby ze spektrum autyzmu mają trudności w zakresie relacji społecznych i porozumiewania się. Istnieje szereg metod terapii, które skupiają się na rozwijaniu funkcjonalnych umiejętności komunikowania się. Na przykład, metoda PECS wykorzystuje do tego 6 faz treningowych, czyli konkretnych rozwiązań i strategii rozwijania umiejętności komunikacji za pomocą obrazków. Sposoby pracy z PECS zostaną przedstawione na dwudniowym szkoleniu, które odbędzie się 02-03 lutego 2019 r. w Gdańsku. 

Szkolenie ma na celu przybliżenie rodzicom i terapeutom sposobu rozwijania umiejętności porozumiewania się z wykorzystaniem metody obrazkowej PECS (Picture Exchange Communication System). PECS jest skutecznym i funkcjonalnym systemem komunikacji dla wszystkich tych osób, które nie mówią lub u których rozwój mowy jest zaburzony. Metoda wspiera rozwój umiejętności kluczowych, niezbędnych do tego, aby osoby z autyzmem zyskały szeroko rozumianą samodzielność w różnych środowiskach i dziedzinach życia.

Zakres szkolenia obejmuje wykłady, prezentacje, przykłady z filmami wideo oraz okazję do praktyki, dzięki temu uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wdrażać sześć faz treningowych PECS u osób
z autyzmem
, innymi pochodnymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub ograniczonymi umiejętnościami porozumiewania się.

W ramach szkolenia podstawowego PECS uczestnicy poznają:

  • kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego;
  • różne strategie tworzenia okazji do komunikacji;
  • zależność między PECS a tradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji;
  • sześć faz PECS, oraz dowiedzą się, jak je wprowadzić przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej;
  • kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji.

Najbliższe szkolenie podstawowe odbędzie się w dniach 02-03 lutego i będzie trwało od godz. 08:00 do 16:00.

Celem naszego szkolenia jest przekazanie wartościowej wiedzy rodzicom oraz terapeutom na temat efektywnych metod nauczania oraz wskazanie obszarów, w których należy doskonalić swój warsztat, aby być skutecznym nauczycielem dzieci z autyzmem. Stosujemy unikalny model uczenia – Pyramid Approach to Eductaion, który opiera się na zasadach szerokiego spektrum Stosowanej Analizy Zachowania. Prowadzimy również jedyny ośrodek w Polsce szkolący w zakresie PECS – skutecznej metody obrazkowej rozwijającej umiejętności porozumiewania się oraz społecznych. Jej skuteczność potwierdzają badania naukowe – mówi Magdalena Kaźmierczak, Dyrektor Kliniczny w Pyramid Educational Consultants of Poland.

Metoda PECS może być stosowana wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba komunikacji (w sklepie, na placu zabaw, w przedszkolu, w szkole, w domu), a nie tylko w określonym, specyficznym środowisku edukacyjnym.​ Wskazuje, od czego zacząć pracę z dzieckiem oraz stanowi pakiet jasnych wskazówek wczesnej interwencji.  

Szkolenie jest płatne:

1399 zł – terapeuta (lekarz)

899 zł – rodzic

Rejestracja szkolenia

Pyramid Educational Consultants of Poland to jedyny ośrodek w Polsce szkolący oraz wydający certyfikaty Terapeuty oraz Superwizora PECS. Tworzą go eksperci, którzy posiadają wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w zakresie stosowania metody PECS. To oni czuwają nad wprowadzaniem jej zgodnie z wymaganymi standardowymi protokołami.
drukuj