Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Co dzieje się w psychice dziecka oglądającego pornografię? – Zobacz animację przygotowaną dla Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Powszechny dostęp do treści pornograficznych w sieci sprawia, że rośnie liczba osób uzależnionych od jej oglądania, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej wynika, że 22 proc. chłopców w wieku od 14 do 16 lat ogląda pornografię kilka razy w tygodniu, a 11 proc. robi to co najmniej raz dziennie. Uzależnienie od internetowej pornografii może prowadzić do zmian w funkcjonowaniu mózgu, jak również ma wpływ na zdolność budowania relacji.

Pornografia może prowadzić do uzależnienia podobnego do hazardu czy alkoholu, co znajduje potwierdzenie w badaniach nad działaniem mózgu. Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Uzależnień od 2011 roku definiuje uzależnienie od pornografii, jako przewlekłą chorobę mózgu wpływającą na układy nagrody, motywacji i pamięci. Pornografia sprzyja tworzeniu przedmiotowego wizerunku kobiet i mężczyzn, jest wiązana z dysfunkcjami seksualnymi, jak również może prowadzić do rozpadów związków. Jest więc produktem szczególnie niebezpiecznym dla dzieci.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa, chcąc uświadomić rodzicom, co dzieje się w mózgu dziecka oglądającego pornografię, stworzyło wyjątkową animację, której bohaterem jest 10-letni Staś. Animacja zwraca uwagę na skalę problemu, jakim jest oglądanie pornografii przez nieletnich oraz pomaga zrozumieć proces uzależnienia od tego typu treści, jaki zachodzi w mózgu.

Animacja w przystępny sposób tłumaczy zawiłości procesów zachodzących w mózgu oraz uświadamia konsekwencje nałogowego oglądania pornografii.

Należy pamiętać, że uzależnienie od pornografii przebiega niepostrzeżenie, a fakt, że kora mózgowa odpowiedzialna za samokontrolę i racjonalne podejmowanie decyzji jest jeszcze u dzieci i młodzieży niedojrzała (staje się taką dopiero około 25. roku życia człowieka) sprawia, że samodzielne poradzenie sobie z problemem przez młodego człowieka jest bardzo trudne powiedziała Izabela Karska, psycholog Stowarzyszenia Twoja Sprawa.

W wielu przypadkach rodzice mogą pomóc dzieciom, zanim pojawią się szkodliwe konsekwencje np. instalując oprogramowanie kontroli rodzicielskiej na urządzeniach z dostępem do Internetu. Trzeba pamiętać, że rozmowa z dzieckiem to zawsze najlepszy sposób załatwiania najtrudniejszych spraw i jeden z najważniejszych czynników chroniących dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa realizuje kampanię społeczną, w ramach której powstał portal oPornografii.pl będący źródłem rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z pornografią.  

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Podejmuje również działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje te działania poprzez działania prawne, edukację i popularyzację aktualnych badań naukowych na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Dla rodziców, STS opracowało materiały edukacyjne oraz specjalne szkolenie pt. „Jak chronić dziecko przed pornografią”.

Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń dostępne są na stronie oPornografii.pl, a także TwojaSprawa.

drukuj