Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Internetowa pornografia narkotykiem XXI wieku

Internetowa pornografia narkotykiem XXI wieku

Z roku na rok rośnie liczba rodziców dostrzegających szkodliwość powszechnego dostępu do treści pornograficznych w Internecie. Eksperci alarmują, że brak systemowej kontroli pornografii będzie powodować wzrost uzależnienia od niej dzieci i młodzieży. To fundamentalne zagrożenie dla rozwoju psychicznego najmłodszych.

Ośmiu na dziesięciu opiekunów dostrzega realne zagrożenia z jakim dzieci i młodzież mogą zetknąć się w Internecie. Z badania CBOS „Dzieci i młodzież w Internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów”[1] wynika, że 20 proc. rodziców obawia się, że dzieci trafią w sieci na pornografię.

W Polsce mamy realny problem z oglądaniem pornografii przez dzieci i młodzież. Według badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej[2] 22 proc. chłopców w wieku od 14 do 16 lat ogląda ją kilka razy w tygodniu, 11 proc. – robi to co najmniej raz dziennie. Badanie CBOS-u pokazuje, że z Internetu korzysta 94 proc. dzieci w wieku 13-15 lat i 86 proc. uczniów początkowych klas podstawowych (6-12 lat). Liczba godzin spędzonych przez najmłodszych w Internecie wzrosła w stosunku do roku 2015 i wynosi średnio 18 godzin tygodniowo.

Izabela Karska, ekspert Stowarzyszenia Twoja Sprawa, nie ma wątpliwości co do tego, że pornografia stanowi wymierne zagrożenie dla dzieci. Ochrona najmłodszych przed dostępem do pornografii w Internecie ma fundamentalne znaczenie dla ich rozwoju psychicznego, społecznego i seksualnego.

Dostrzegamy wśród rodziców rosnący niepokój o dziecko, ale i większą otwartość na podjęcie tego tematu i szukanie pomocnych informacji. Chętniej deklarują oni także gotowość do rozmowy z dziećmi na temat szkodliwości treści pornograficznych i użycia dostępnych aplikacji ochrony rodzicielskiej. Niezbędną wiedzę , jak to zrobić , otrzymują na spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez STS. Pornografia może uzależniać podobnie jak hazard czy narkotyki, wpływając realnie na zmiany
w funkcjonowaniu mózgu. Tworzy patologiczny obraz seksu, sprzyja przedmiotowemu traktowaniu kobiet i prowadzi do dysfunkcji związków. Skala kontaktu dzieci z pornografią świadczy o tym, że mamy do czynienia z istotnym problemem społecznym, który zaważy na kondycji zdrowotnej całego pokolenia
mówi Izabela Karska, ekspert Stowarzyszenia Twoja Sprawa.

Zdaniem ekspert STS konieczna jest edukacja rodziców, aby potrafili o tym zagrożeniu rozmawiać z dziećmi i je edukować.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa realizuje kampanię społeczną, w ramach której powstał portal oPornografii.pl, będący źródłem rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z pornografią. Publikacje, wywiady, porady ekspertów i materiały edukacyjne pokazują problem pornografii w różnych kontekstach: konsekwencji jej konsumpcji, możliwości ochrony najmłodszych, przepisów prawa. W ramach kampanii powstały spoty i dedykowany profil facebookowy oPornografii.pl.

 

[1] – Badanie CBOS „Dzieci i młodzież w Internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów” tutaj

[2] – Badanie Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej tutaj

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Podejmuje również działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje te działania poprzez działania prawne, edukację i popularyzację aktualnych badań naukowych na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Dla rodziców, STS opracowało materiały edukacyjne oraz specjalne szkolenie pt. „Jak chronić dziecko przed pornografią”.

Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń dostępne są na stronie www.opornografii.pl, a także www.twojasprawa.org.pl.

drukuj