Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Jak ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii? Zapraszamy na konferencję ekspercką Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Zbyt łatwy dostęp dzieci do pornografii to poważny problem społeczny, wymagający merytorycznej dyskusji przedstawicieli wielu środowisk, zarówno psychologów i lekarzy, jak też urzędników. Nad skutecznymi rozwiązaniami ograniczającymi dzieciom dostęp do pornografii debatować będą eksperci podczas konferencji Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny, organizowanej 21 listopada br. przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Wydarzenie objęli patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Celem konferencji jest pokazanie skali i konsekwencji konsumpcji pornografii przez dzieci w Polsce oraz zainicjowanie debaty środowisk opiniotwórczych o możliwych rozwiązaniach, które przyczynią się do ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi.

W konferencji wezmą udział wybitni eksperci z Polski i zagranicy, reprezentujący organizacje pozarządowe, środowisko akademickie, system edukacji, administrację i biznes, a także lekarze i terapeuci. Ze swoimi prezentacjami wystąpią m.in.:

  •  Dr hab. Mateusz Gola, psycholog, neurokognitywista, który wraz ze współpracownikami, prowadzi m.in. badania dotyczące wpływu konsumpcji pornografii na mózg.
  • Dr Bogdan Stelmach, lekarz, specjalista w zakresie seksuologii, który posiada szerokie doświadczenie terapeutyczne w pracy z pacjentami uzależnionymi od pornografii. 
  • John Carr, członek Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie w Wielkiej Brytanii, doradca brytyjskiego rządu, który podzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi zmian systemowych wprowadzonych w swoim kraju, których celem było ograniczenie dostępu dzieci do pornografii.

 Podczas konferencji odbędą się trzy panele dyskusyjne:

  1.  „Diagnostyka i pomoc − wyzwania terapeutyczne związane z uzależniającym wpływem korzystania z pornografii przez dzieci. Stan obecny i możliwe rozwiązania”. 
  1. „Zapobieganie − rola edukacji rodziców i nauczycieli w ochronie nieletnich przed skutkami konsumpcji pornografii. Stan obecny i możliwe rozwiązania”. 
  1. „Ochrona − rola regulacji prawnych i samoregulacji biznesu w ochronie dzieci przed pornografią. Stan obecny i możliwe rozwiązania”.

Konferencja jest bezpłatna. Odbędzie się 21 listopada 2018 roku w godzinach 9:00 – 16:00w Hotelu Bellotto przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie oPornografii.pl.

 

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Podejmuje również działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje te działania poprzez działania prawne, edukację i popularyzację aktualnych badań naukowych na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Dla rodziców, STS opracowało materiały edukacyjne oraz specjalne szkolenie pt. „Jak chronić dziecko przed pornografią”.

Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń dostępne są na stronie www.opornografii.pl, a także www.twojasprawa.org.pl.

drukuj