Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Arval wprowadza pakiet korzyści dla pracowników "Arval - miejsce do działania"

Arval, wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie leasingu samochodów, zatrudnia 7 000 pracowników w 29 krajach. Firma tworzy innowacyjne rozwiązania, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów w zakresie mobilności. Aby przyciągnąć najlepszych ekspertów, Arval przebudowuje swoją politykę zarządzania zasobami ludzkimi. Na przestrzeni ostatnich trzech lat firma zwiększyła liczbę pracowników o ponad 25%.

Nowa polityka kadrowa Arval powstała przy współpracy specjalistów ds. zasobów ludzkich oraz grup fokusowych z różnych krajów. Ich zadaniem było stworzenie pakietu korzyści dla pracowników i zapewnienie im odpowiednich zasobów, których potrzebują do: 

Zgłaszania nowych pomysłów (Stimulating people in action).  Arval wdraża do zarządzania kadrami tzw. zwinną metodologię (z ang. agile) – podejście charakterystyczne dla pracy startupów. Celem tej zmiany jest chęć lepszego odpowiadania na potrzeby współczesnego użytkownika samochodu służbowego czy osoby zarządzającej flotą: usługi mają być dostępne za pomocą kilku kliknięć w smartfon czy laptop. Arval liczy na kreatywność nowych pracowników, dzięki której utrzyma swoją pozycję lidera w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii do wynajmu samochodów i zarządzania flotą. 

Wydajnej pracy (Empowering people in action): Udział w zróżnicowanych projektach z dużą autonomią w zakresie podejmowania decyzji ma zapewniać pracownikom szerokie pole do działania. Ważnym elementem sukcesu tej strategii jest otoczenie: Arval dba o atmosferę w zespole oraz otwarte nastawienie pracowników. Transformację cyfrową firmy napędzają cztery elementy:

  • Technologia – zapewnienie pracownikom sprzętu i oprogramowania odpowiedniego do realizowanych przez nich działań,
  • Efektywna współpraca i komunikacja między pracownikami dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych,
  • Mobilność – zapewnienie pracownikom dostępu do danych, systemów i narzędzi Arval w każdym miejscu i czasie,
  • Otwarte nastawienie – promowanie otwartości i wymiany kulturowej, zwłaszcza
    w zakresie podejścia do technologii. Takie podejście ma zwiększać poziom satysfakcji pracowników oraz napędzać cyfrową transformację firmy.

Rozwoju osobistego (Inspiring people in action): Arval chce inspirować ludzi do działania poprzez systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji i rozwój umiejętności. Tym obszarem w Arval zarządza specjalnie powołana Akademia One Arval, której zadaniem jest m.in. opracowywanie ukierunkowanych szkoleń dla utalentowanych pracowników (Arval Talent Care Programme) oraz oferowanie możliwości awansu wewnętrznego.

Działania te stanowią filary polityki kadrowej Arval, wspierającej obietnicę firmy dla pracowników, którą jest: „Arval, miejsce do działania.”

- W Arval tworzymy dynamiczne, międzynarodowe środowisko, w którym każdy pracownik może się rozwijać. Oferujemy pracę w ciekawym otoczeniu przy inspirujących projektach. Szukamy ambitnych ludzi, którzy będą chcieli razem z nami tworzyć innowacyjne rozwiązania związane
z nowoczesną mobilnością. – mówi Aleksandra Szmuk, dyrektor HR w Arval Polska.  

Poznaj bliżej Arval

Przeczytaj więcej o trzech filarach polityki HR Arval oraz odkryj możliwości pracy w Arval na całym świecie: www.arval.com/careers

 

O Arval:

Firma Arval powstała w 1989 roku i jest w pełni własnością BNP Paribas. Arval specjalizuje się w leasingu pojazdów z pełną obsługą; oferuje swoim klientom – dużym przedsiębiorstwom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz wolnym zawodom – dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, optymalizujące przemieszczanie się pracowników i outsourcing ryzyka związanego z zarządzaniem flotą. W ostatnim czasie Arval uruchomił ofertę również dla klientów indywidualnych. Specjalistyczne doradztwo oraz jakość obsługi, które stanowią podstawę obietnicy Arval wobec klientów, zapewnia ponad 7 000 pracowników w 29 krajach. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1 193 910 pojazdów na całym świecie (grudzień 2018 r.). Arval jest członkiem założycielem sojuszu Element-Arval Global Alliance. Jest to najdłużej działający sojusz strategiczny w branży i światowy lider w zarządzaniu flotą ponad 3 mln pojazdów w 50 krajach. W ramach organizacyjnych BNP Paribas, Arval prowadzi działalność w pionie podstawowej bankowości detalicznej.

www.arval.com

O BNP Paribas:

BNP Paribas jest czołowym bankiem europejskim o zasięgu międzynarodowym. Jest obecny w 73 krajach i zatrudnia ponad 196 000 pracowników, w tym ponad 149 000 w Europie. Grupa zajmuje kluczowe pozycje w trzech głównych rodzajach działalności: rynki krajowe i międzynarodowe usługi finansowe (ang. Domestic Markets and International Financial Services), gdzie sieci banków detalicznych i usług finansowych obsługuje pion bankowości i usług detalicznych (ang. Retail Banking & Services) oraz bankowość dla przedsiębiorstw i instytucji (ang. Corporate & Institutional Banking), która obsługuje dwie franczyzy: klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych.

Grupa pomaga swoim klientom (osobom fizycznym, stowarzyszeniom społecznym, przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom, korporacjom oraz klientom instytucjonalnym) w realizacji ich projektów dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań: od finansowania, przez inwestycje i oszczędności po ochronę ubezpieczeniową. W Europie Grupa działa na czterech rynkach krajowych (w Belgii, Francji, we Włoszech i w Luksemburgu), a BNP Paribas Personal Finance jest europejskim liderem w kredytach konsumpcyjnych. BNP Paribas rozwija swój zintegrowany model bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji i w Europie Wschodniej, posiada także szeroką sieć w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W bankowości dla przedsiębiorstw i instytucji oraz działalności w zakresie międzynarodowych usług finansowych BNP Paribas również zajmuje czołowe miejsce w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, i szybko rośnie w krajach Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com 

drukuj