Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

SMaRT - Nowe narzędzie Arval dla bardziej zielonego transportu

Firma Arval wprowadziła innowacyjne rozwiązanie do zoptymalizowania floty pod kątem ekologii. SMaRT to akronim, który oznacza Sustainable Mobility and Responsibility Targets, czyli Zrównoważona Mobilność oraz Odpowiedzialne Cele.

Mieszkańcy krajów europejskich z coraz większym zainteresowaniem poszukują możliwości bardziej "zielonego" transportu. Metodologia oferowana w ramach pięciofazowej metody SMaRT odpowiada na to zapotrzebowanie, pomagając klientom Arval wytypować i wprowadzić w swojej flocie jak najlepiej dopasowane wzorce mobilności zgodne z potrzebą zrównoważonego wykorzystania energii i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko. Metoda stanowi idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy swoją flotę chcą uczynić bardziej ekologiczną.

 

Rok 2018 – punkt zwrotny dla transportu

Według badań Arval, aż 59% przedsiębiorstw traktuje ograniczenie emisji CO2 priorytetowo. Metodologia SMaRT stworzona została właśnie po to, by zaspokoić rosnące wymagania menedżerów floty w tym zakresie. Rozwiązanie SMaRT pomaga klientom w budowaniu strategii flotowej. Kluczowe zagadnienia dla tego narzędzia to:

  • zmiana nastawienia do nowych źródeł energii w transporcie – napędów hybrydowych
    i elektrycznych
  • wdrażanie celów z zakresu odpowiedzialności społecznej do strategii flotowej
  • zwiększenie zainteresowania alternatywnymi usługami mobilnymi
  • uruchomienie usług opartych na telematyce (zwłaszcza dla dużych podmiotów)
  • oczekiwane znaczące zwiększenie floty w ciągu najbliższych trzech lat.

 

Firma Arval jako pierwsza w branży wynajmu samochodów oferuje tak ustrukturyzowane
i praktyczne rozwiązanie, jednocześnie zapewniając całkowite wsparcie w trakcie wdrażania go w bieżącą działalność flotową przedsiębiorstw i dostosowanie do obecnie używanych cyfrowych narzędzi analitycznych.

 

Metoda SMaRT obejmuje 5 następujących po sobie etapów:

Etap 1.

To etap wstępny, w trakcie którego klient definiuje swoje oczekiwania wobec przyszłego kształtu mobilności firmy oraz charakteru floty. Przy wyborze metody zarządzania nimi pomocne będzie doradztwo ekspertów Arval, przygotowane przez nich rozwiązania i strategie, bazujące na modelach skutecznie wypracowanych w praktyce w innych firmach.

Etap 2.

Istniejąca flota analizowana jest pod kątem rozwiązań odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR), by wyznaczyć odpowiednią strategię zastępowania pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się na przykład stosowane w firmie narzędzia analityczne, w tym także w oparciu o dane uwzględniające cele CSR-owe.

Etap 3.

Arval stworzył unikalne narzędzie kalkulacyjne SMaRT, które wykorzystując profilowanie kierowcy wyszukuje dla niego najlepiej odpowiadający mu optymalny napęd z punktu widzenia wykorzystania energii. Estymacja taka powstaje w oparciu o dane CSR oraz TCO (Total Cost of Ownership – całkowity koszt użytkowania).

Etap 4.

Jest to etap, na którym firmie prezentowane są alternatywne sposoby na mobilność, tak aby była bardziej SMaRT.

Etap 5.

Ostatni krok w całości cyklu stanowi ocena postępu dokonanego w kierunku pierwotnie zamierzonego celu. Niesatysfakcjonujące wyniki mogą skierować firmę do ponownego przejścia przez cały cykl, aż do osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów.

 

O firmie Arval :

Firma założona w 1989 roku będąca pełną własnością BNP Paribas, specjalizująca się w długoterminowym wynajmie pojazdów. Arval oferuje klientom – międzynarodowym korporacjom, małym i średnim przedsiębiorstwom – szyte na miarę rozwiązania optymalizujące mobilność pracowników oraz eliminujące ryzyka związane z zarządzaniem flotą pojazdów. Doradztwo eksperckie oraz wysoka jakość usług, które lezą u fundamentów działalności spółki dostępne są w 28 krajach, gdzie w sumie zatrudnionych jest 5.500 pracowników. Całkowita flota Arval na świecie wynosi obecnie 949.000 pojazdów (dane na grudzień 2015). Arval jest założycielem i członkiem konsorcjum Element-Arval Global Alliance , najdłuższej trwającym jak do tej pory porozumieniem w branży i będącym leaderem w wynajmie długoterminowym z 3 milionową flotą w prawie 50 krajach. W grupie BNP Paribas, Arval należy do pionu Bankowości Detalicznej.
W Polsce Arval istnieje od 1999 roku i obecnie zarządza flotą ponad 17.000 samochodów.

www.arval.com

www.arval.pl


BNP Paribas - informacje

Grupa BNP Paribas jest obecna w 75 krajach zatrudniając ponad 185.000 pracowników, z czego 145.000 w samej Europie. Zajmuje wysoką pozycję w dwóch kluczowych liniach biznesowych: Bankowość i Usługi Detaliczne oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna. W Europie grupa jest liderem pożyczek dla osób fizycznych na 4 rynkach: w Belgii, Francji Włoszech i Luksemburgu. Grupa BNP Paribas rozwija także model zintegrowanej bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji, w Europie Wschodniej i w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W kategorii Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej oraz Międzynarodowych Usług Finansowych, BNP Paribas cieszy się także najwyższymi pozycjami w Europie oraz silną pozycją w obu Amerykach i solidnym, szybko wzrastającym biznesem w regionie Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com

drukuj