Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Lepsze zarządzanie flotą dzięki Arval Integral Fleet

Arval, lider europejskiego rynku długoterminowego wynajmu pojazdów, udostępnia nowe narzędzie do zarządzania flotą pojazdów pochodzących od kilku dostawców. Możliwość analizy danych, monitorowania zmian w aktywności oraz kosztów, w połączeniu z intuicyjną obsługą, czynią z tego narzędzia produkt nowatorski, ułatwiający pracę zarówno międzynarodowym, globalnym korporacjom, jak i firmom operującym na rynku krajowym.

Zarządzanie flotą pojazdów doczekało się unikalnego i wygodnego rozwiązania. Firma Arval wprowadziła swój nowatorski system Integral Fleet, by ułatwić pracę managerom floty. – To szczególnie przydatne narzędzie w przypadku korzystania z usług wielu dostawców jednocześnie. Integral Fleet w prosty sposób umożliwia monitoring floty pod kątem m.in. aktywności pojazdów, ich wykorzystania, wydatków, a także wpływu na środowisko – mówi Paweł Racis, dyrektor handlowy Arval Polska.

Usługa umożliwia analizę w oparciu o Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI). Pierwszym jest monitorowanie aktywności floty oraz jej wykorzystania, wraz z planowanymi zmianami warunków i odchyleń od umów. Za pomocą Integral Fleet można kontrolować wydatki, zarówno w formie skonsolidowanej, jak i z podziałem na kategorie – daje to możliwość prostej i precyzyjnej analizy kosztów floty. Duże znaczenie, z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej, wpływu na zdrowie ludzi i klimat, ma też dostęp do informacji o ilości emitowanego dwutlenku węgla.

Natychmiastowa dostępność danych, wraz z możliwością wyświetlania trendów
w poszczególnych kategoriach z ostatnich trzech lat, to nie jedyne udogodnienia, jakie swoim klientom oferuje Arval. Równie przydatna jest możliwość łatwej i szybkiej konsolidacji danych od wielu dostawców i filtrowania ich pod względem szeregu kryteriów, takich jak: marka, paliwo czy kraj. Usługa umożliwia także eksportowanie danych w formie arkuszy kalkulacyjnych.

Chcieliśmy dać użytkownikowi uniwersalne narzędzie upraszczające pracę i to się nam udało. Integral Fleet jest intuicyjny w obsłudze. Może z niego korzystać każdy manager floty, niezależnie od tego, z usług ilu dostawców korzysta. Nie ma też obaw o bezpieczeństwo danych. Dba o to nasz zewnętrzy, neutralny, dostawca rozwiązań IT – mówi Paweł Racis, dyrektor handlowy Arval Polska.

O Arval

Firma Arval powstała w 1989 roku i jest w pełni własnością BNP Paribas. Arval specjalizuje się w leasingu pojazdów. Oferuje swoim klientom – dużym przedsiębiorstwom międzynarodowym, małym i średnim firmom oraz wolnym zawodom – dopasowane do nich rozwiązania optymalizujące przemieszczanie się pracownik i outsourcing ryzyka związanego z zarządzaniem flotą. Specjalistyczne doradztwo oraz jakość obsługi, które stanowią podstawę obietnicy Arval wobec klientów, zapewnia ponad 6 400 pracowników w 29 krajach. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1 103 835 pojazdów na całym świecie (grudzień 2017 r.). Sojusz Element-Arval Global Alliance to najdłużej działający sojusz strategiczny w branży i światowy lider w zarządzaniu flotą ponad 3 mln pojazdów w 50 krajach. W ramach organizacyjnych BNP Paribas, Arval prowadzi działalność w pionie podstawowej bankowości detalicznej.

www.arval.com

 

O BNP Paribas

BNP Paribas jest czołowym bankiem europejskim o zasięgu międzynarodowym. Jest obecny w 73 krajach
i zatrudnia ponad 196 000 pracowników, w tym ponad 149 000 w Europie. Grupa zajmuje kluczowe pozycje w trzech głównych rodzajach działalności: rynki krajowe i międzynarodowe usługi finansowe (ang. Domestic Markets and International Financial Services), gdzie sieci banków detalicznych i usług finansowych obsługuje pion bankowości i usług detalicznych (ang. Retail Banking & Services) oraz bankowość dla przedsiębiorstw i instytucji (ang. Corporate & Institutional Banking), która obsługuje dwie franszyzy: klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych. Grupa pomaga wszystkim swoim klientom (osobom fizycznym, stowarzyszeniom społecznym, przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom, korporacjom oraz klientom instytucjonalnym) w realizacji ich projektów dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań: od finansowania przez inwestycje i oszczędności po ochronę ubezpieczeniową. W Europie Grupa działa na czterech rynkach krajowych (w Belgii, Francji, we Włoszech i w Luksemburgu), a BNP Paribas Personal Finance jest europejskim liderem w kredytach konsumpcyjnych. BNP Paribas rozwija swój zintegrowany model bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji
i w Europie Wschodniej, posiada także szeroką sieć w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W bankowości dla przedsiębiorstw i instytucji oraz działalności w zakresie międzynarodowych usług finansowych BNP Paribas również zajmuje czołowe miejsce w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej i szybko rośnie w krajach Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com

 

drukuj