Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Trzy trendy związane z bezpieczeństwem dla MŚP w 2022 r.

Rok 2021 został ukształtowany przez wychodzenie z pandemii koronawirusa. Nie tylko ludzie dostosowali swoje życie osobiste i zawodowe do nowych okoliczności, jakie przyniosła ze sobą pandemia, ale również firmy musiały wprowadzić szereg zmian i zmierzyć się z nieoczkiwanymi wyzwaniami. Kluczowym dla ich funkcjonowania było zachowanie bezpieczeństwa. Jakie będą trzy najważniejsze trendy związane z bezpieczeństwem małych i średnich przedsiębiorstw w 2022 roku?

Priorytetem dla każdego zarządzającego, niezależnie od wielkości firmy, jest zapewnienie bezpieczeństwa w całej organizacji. Wraz z rozwojem firm wzrastała również skuteczność cyberprzestępców.

Przedstawiamy trzy wskazówki dla małych i średnich przedsiębiorstw, które sprawią, że rok 2022 zostanie zapamiętany z właściwych powodów:

  1. Zrozumieć krajobraz zagrożeń

Podczas początkowej fali pandemii, duże korporacje były głównym celem hakerów i złośliwych graczy – w kwietniu 2020 r. zaatakowane zostały takie firmy jak Marriott Hotels czy Światowa Organizacja Zdrowia. Jednak w ciągu ostatniego roku sytuacja uległa zmianie. Badania wskazują, że obecnie najbardziej zagrożone cyberatakami są małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Wynika to z faktu, że małe organizacje często nie posiadają tak skutecznych zabezpieczeń, jak korporacje, bo zazwyczaj nie dysponują tak wysokim budżetem. Tymczasem raporty wskazują, że 60% małych i średnich przedsiębiorstw kończy działalność w okresie sześciu miesięcy od naruszenia danych.

W 2022 roku zaobserwujemy wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw poszukujących rozwiązań, które mogą chronić ich sieci. W przeciwieństwie do dużych organizacji, które mają działy bezpieczeństwa wplecione w strukturę firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa będą poszukiwać dostawców usług,  którzy mogą zaoferować łatwe w zarządzaniu i przystępne cenowo rozwiązania bezpieczeństwa.

Ponieważ praca zdalna raczej zostanie z nami na dłużej, proste rozwiązania plug-n-play, które umożliwiają firmom tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego dostępu do sieci, będą tak popularne w 2022 r. jak nigdy dotąd. Na przykład, punkty dostępowe, które można skonfigurować tak, aby replikowały SSID biura i tworzyły bezpieczne tunele oraz zapewniały bezproblemowy dostęp do sieci korporacyjnej, staną się istotnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających pracowników zdalnych.

  1. „Nigdy nie ufaj, zawsze sprawdzaj”

Według ostatnich badań, prawie 97% organizacji wdrożyło lub planuje wdrożyć pracę hybrydową. W związku z tym zamiast jednej scentralizowanej sieci, pracownicy łączą się z różnych miejsc i ustawień, stosując różne poziomy zabezpieczeń.

W związku z tym firmy są obecnie świadkami zmiany w sposobie, w jaki pojawiają się luki w ich zabezpieczeniach. Wcześniej mniejsze organizacje dążyły do ochrony jednego punktu sieci. Jednak obecnie biura domowe mogą być postrzegane jako obrzeża sieci centralnej firmy, co oznacza, że istnieje więcej punktów podatności na ataki.

Małe i średnie firmy będą musiały przyjąć podejście „zero zaufania” lub „nigdy nie ufaj, zawsze sprawdzaj” do łączności. Oznacza to, że każda osoba, która próbuje uzyskać dostęp do sieci, będzie musiała zastosować uwierzytelnianie wieloczynnikowe, co pozwoli przedsiębiorstwom sprawdzić czy osoby korzystające z ich sieci mają do niej prawidłowy dostęp i nie są złośliwymi podmiotami.

Znaczenie podejścia do bezpieczeństwa opartego na zasadzie „zero zaufania” zostało ostatnio podkreślone przez rząd Wielkiej Brytanii. Departament Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu (DCMS) stworzył ramy oceny cyberbezpieczeństwa (National Cyber Security Centre's Cyber Assessment Framework) i zaproponował, aby małe i średnie przedsiębiorstwa były prawnie zobowiązane do przestrzegania tych wytycznych. W ramach tych ram MŚP będą zobowiązani do stosowania takich środków, jak uwierzytelnianie wieloczynnikowe przy dostępie do danych.

  1. Uwzględnienie przepisów dotyczących prywatności w decyzjach dotyczących zakupów

W ciągu ostatnich kilku lat, prywatność danych stała się gorącym tematem rozmów dla rządów i dużych firm dzięki ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych i późniejszym reformom legislacyjnym. Jednak w związku ze wzrostem liczby naruszeń danych o 14% w 2021 r. w porównaniu do 2020 r., małe i średnie przedsiębiorstwa muszą działać czujniej, aby lepiej chronić dane klientów.

W obliczu rosnącej liczby skarg od klientów zaniepokojonych o swoje dane osobowe, mniejsze firmy będą musiały znaleźć i przyjąć rozwiązania, które mogą pomóc w przechowywaniu i zarządzaniu danymi.

Ostatecznie, w miarę jak naruszenia danych stają się coraz bardziej widoczne, małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały traktować bezpieczeństwo jako najwyższy priorytet w swoich modelach biznesowych, aby przetrwać. Z powodu braku wewnętrznej infrastruktury do wdrożenia bardziej zaawansowanych środków bezpieczeństwa, w 2022 r. firmy zwrócą się do dostawców i MŚP w celu zdobycia wiedzy, sprzętu i infrastruktury do obrony przed atakami.

Zyxel Networks

Zyxel od ponad 30 lat zapewnia użytkownikom domowym i biznesowym dostęp do Internetu, od samego początku polegając na innowacjach i usługach zorientowanych na potrzeby klientów. W 1989 roku oznaczało to modemy analogowe. Dziś to wykorzystanie sztucznej inteligencji i chmury, by zapewniać szybkie, niezawodne i bezpieczne rozwiązania sieciowe dla domu i firmy.

Zyxel jest znaczącą marką na globalnym rynku urządzeń sieciowych:

  • obecny na 150 rynkach na całym świecie
  • 1 mln firm pracuje lepiej, dzięki produktom marki Zyxel
  • 100 milionów urządzeń łączących na globalną skalę

Obecnie, Zyxel tworząc sieci przyszłości, uwalnia potencjał i spełnia wymagania nowoczesnych miejsc pracy – wspiera ludzi w biurze, codziennym życiu i w czasie wolnym.

Dołącz do nas na Facebooku i LinkedIn!

drukuj