Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Nadchodzą PPK. Trzy rzeczy, które firma może zrobić już dziś

Wejście w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oznacza obowiązek wprowadzenia takich programów w większości dużych firm. Eksperci PKO TFI radzą, by już teraz pomyśleć o zakomunikowaniu pracownikom wprowadzanych zmian.

 

Wprowadzenie PPK w firmie wiąże się z wyborem podmiotu, który będzie zarządzać zgromadzonymi składkami pracowników. Na osobach decyzyjnych spocznie obowiązek wyboru najlepszej instytucji finansowej. Wszystko to pod presją czasu, bo ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych ma wejść w życie już 1 stycznia 2019.

Ilu pracowników, tyle punktów widzenia

Część zatrudnionych mogła już spotkać się z prywatnymi programami emerytalnymi, być może nawet z nich korzystają, gromadząc w nich środki na przyszłość. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że większość osób nie miała dotychczas wiedzy o podobnych programach. Co więcej niektóre osoby są niechętne takim rozwiązaniom ze względu na  często mylne informacje.

PPK to nie OFE

Pracownicy po 40. roku życia mogą mylnie kojarzyć PPK choćby z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, które miały być nowatorskim rozwiązaniem zapewniającym bezpieczne i wyższe emerytury, a z których pieniądze przetransferowano do ZUS. Tymczasem nie ma analogii do rozwiązania wprowadzanego obecnie. Zamiast zostawiać sprawy swojemu biegowi, warto podobne wątpliwości wyjaśniać zanim obrosną w niedomówienia, które będzie dużo trudniej rozwiać.

Szum informacyjny działa na twoją niekorzyść

Eksperci PKO TFI radzą, by nie oczekiwać od pracowników, że w wolnym czasie doczytają szczegóły dotyczące tematyki planów kapitałowych. Dużo lepszym rozwiązaniem jest edukowanie w przystępnej formie osób zatrudnionych w firmie. Eksperci zwracają uwagę na trzy obszary podczas wdrażania PPK w firmie: to sprawna komunikacja wewnętrzna, spotkania informacyjne z pracownikami oraz powołanie zespołu ds. PPK złożonego z pracowników.

 

  1. Komunikacja wewnętrzna

Stopniowe wprowadzanie tematyki PPK w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa pozwoli na zapoznanie pracowników z tym zagadnieniem. Mailing z informacją odnośnie proponowanych firm zarządzających ich składkami to niewątpliwie właściwe rozwiązanie, choć może się okazać niewystarczające.

Warto informować o PPK także w firmowych biuletynach i na platformach społecznościowych, jeśli firma z nich korzysta. Istotą jest nie tylko dotarcie do jak największej liczby osób, ale przekazanie im prawidłowej wiedzy odnośnie proponowanych rozwiązań w przystępnej formie.

 

  1. Spotkania z pracownikami

Skuteczna komunikacja to często ta najbardziej bezpośrednia, a więc spotkania z pracownikami. W ich trakcie osoby zarządzające przy wsparciu firmy doradczej lub reprezentantów wybranego funduszu wyjaśnią wątpliwości pracowników. To działanie o wiele sprawniejsze niż oczekiwanie, że wątpliwości rozwieją się same.

–Dotychczas wprowadziliśmy dziesiątki Pracowniczych Programów Emerytalnych dla tysięcy pracowników. Z naszych doświadczeń wynika, że potrzebują oni informacji na ten temat, a managerowie pomocy w ich dostarczaniu, dlatego oferujemy zawsze pełne wsparcie dla pracodawców w komunikacji  – mówi Piotr Żak z firmy PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

 

  1. Zespół konsultacyjny

Powołanie zespołu złożonego z wybranych pracowników, w pełni wspieranego przez ekspertów z instytucji finansowej, usprawni zbieranie pytań i wyjaśnianie wątpliwości. Zespół taki stanowić może wsparcie dla pracowników przez pośredniczenie w kontaktach z osobami decyzyjnymi i konsultowanie proponowanych rozwiązań. Jak pokazuje doświadczenie, zespół złożony z pracowników ma lepsze dotarcie do swoich kolegów z firmy.

 

Kluczowe obszary oceny instytucji finansowej

Warto przygotować informacje o proponowanych funduszach zanim zaczniemy konsultacje z pracownikami. Wobec mnogości ofert na rynku, eksperci PKO TFI wskazują na kilka kluczowych kryteriów, którymi warto kierować się przy wyborze firmy, z którą podpisze się umowę.

Pierwszym z czynników jest dotychczasowe doświadczenie firmy w prowadzeniu podobnych rozwiązań, na przykład Pracowniczych Programów Emerytalnych. Sprawdzone instytucje dają większą pewność bezpieczeństwa podejmowanych działań. Kolejnym ważnym czynnikiem jest wsparcie oferowane przez instytucję finansową przy wdrażaniu i prowadzeniu programu.

Trzecim, równie ważnym czynnikiem, jest dopasowanie oferowanego rozwiązania do potrzeb pracowników. Korzystając z licznych doświadczeń można wysnuć wniosek, że pracownicy często z upływem czasu przestają kontrolować sposób inwestowania ich środków, który powinien z biegiem lat stawać się coraz mniej ryzykowny. – Klienci PKO TFI mają do wyboru samodzielne zarządzanie swoimi środkami w funduszu lub mogą skorzystać z obsługi tzw.  life cycle, co oznacza bezobsługowy ze strony pracownika proces inwestowania. Fundusz cyklu życia oznacza, że z upływem lat fundusz pomnażać będzie nasze środki w sposób coraz bardziej bezpieczny, minimalizując ryzyko utraty pieniędzy, jak miało to miejsce w minionych latach w innych krajach – informuje Piotr Żak z PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 

PKO TFI

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powołane zostało do życia w połowie 1997 r. przez PKO Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse. Jednostki funduszu inwestycyjnego PKO TFI pojawiły się w sprzedaży po raz pierwszy 9 października 1997 roku.

Dziś PKO TFI zarządza środkami powierzonymi przez blisko pół miliona Klientów. Obecnie Towarzystwo oferuje ponad 40 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych, dostępnych w szerokiej sieci dystrybucji w całej Polsce. PKO TFI zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości zarządzanych aktywów na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.

PKO TFI SA jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która nieustannie rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów rynkowych. 

 

drukuj