Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

QNeuro – nowa jakość diagnostyki i leczenia epilepsji

QNeuro to system monitorowania, diagnozowania, terapii i konsultacji terapeutycznych dla osób chorych na padaczkę. Dzięki połączeniu specjalnie stworzonych narzędzi diagnostycznych z cyfrową bazą wiedzy i danych medycznych, QNeuro umożliwi postawienie najlepszej diagnozy oraz dobranie najbardziej odpowiedniej terapii dla chorego.

W Polsce jest ponad 400 tys. osób chorych na padaczkę. Neurologów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Epileptologii jest około 300, z czego zaledwie 10% z nich jest certyfikowanych jako specjalistów epileptologii. Potrzebne są rozwiązania, które ułatwią pacjentom dostęp do badań encefalograficznych (EEG – badanie przepływu fal mózgowych), konsultacji ze specjalistami oraz stałego nadzoru nad przebiegiem ich choroby. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, dr n. med. Piotr Zwoliński, specjalista-epileptolog, który od wielu lat pomaga chorym na padaczkę, stworzył projekt QNeuro.

QNeuro to kompletny system opieki nad osobami chorymi na epilepsję. Dzięki zastosowaniu rozwiązań telemedycyny będziemy mieli możliwość prowadzenia pacjenta od A do Z – z historią choroby, danymi medycznymi i zdalną pomocą: w diagnostyce, terapii i nagłych wypadkach – tłumaczy dr n. med. Piotr Zwoliński.

System ten będzie składał się z: bazy mEngine – portalu chmurowego do prowadzenia chorych, urządzeń diagnostycznych homeEEG/homeVEEG do samodzielnego wykonywania badań elektroencefalograficznych w warunkach domowych oraz elektronicznej bazy wiedzy EpiEngine. Poza gromadzeniem danych demograficznych, historii choroby oraz aktualnej wiedzy na temat epileptologii, EpiEngine będzie wsparciem dla lekarza w zakresie diagnostyki i terapii padaczki, a także umożliwi pacjentom e-konsultacje z dowolnie wybranym specjalistą zarejestrowanym w systemie.

Jak wyjaśnia Jacek Mazurek, Prezes Zarządu enQuant, firmy realizującej projekt: – Kluczowym zagadnieniem technologicznym w projekcie oraz wyzwaniem w terapii padaczki jest rozwój inteligentnego i samouczącego się systemu. Jego stworzenie wprowadzi zupełnie nowy, bardzo potrzebny standard opieki nad chorymi, a przede wszystkim otworzy dostęp do diagnostyki i konsultacji specjalistycznych.

QNeuro zapewnia całodobową opiekę medyczną. Chory będzie na bieżąco informowany o postępach terapii i ewentualnych kryzysach wymagających interwencji oraz działań medycznych.

QNeuro zapewnia chorym nieograniczony dostęp do opieki lekarzy specjalistów oraz możliwość przeprowadzenia badań w dowolnym momencie. Osoby zainteresowane udziałem w testach systemu mogą zgłaszać się poprzez wysłanie danych na adres pacjent[at]enquant.pl. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017-18. Pacjenci mogą zgłaszać firmie enQuant problemy jakie napotykają w tradycyjnej opiece medycznej. W związku z tym, że system jest na etapie wdrażania, istnieje możliwość rozszerzenia oprogramowania o funkcjonalności ułatwiające terapię. Sugestie można zgłaszać na adres: opinie[at]enquant.pl.

*****

QNeuro – jeden z pierwszych na świecie systemów dedykowanych osobom chorym na epilepsję, dzięki któremu poprawi się jakość życia pacjentów z padaczką. Ten innowacyjny system diagnozowania i terapii osób chorych na padaczkę, wykorzystuje najnowszej generacji urządzenia do domowych pomiarów EEG (homeEEG i homeVEEG) oraz wyjątkową bazę wiedzy i platformę wspierania decyzji w zakresie diagnostyki i leczenia epilepsji (EpiEngine). QNeuro zawiera komplet funkcjonalności niezbędnych dla kompleksowego prowadzenia pacjenta, z elektroniczną historią choroby, danymi medycznymi dostępnymi online i zdalną pomocą lekarza, zarówno w nagłych przypadkach, jak i w diagnostyce i terapii chorego. Takie rozwiązanie to przełom w wykrywaniu i leczeniu epilepsji –stan pacjentów będzie monitorowany zdalnie przez lekarza, a chorzy nie będą musieli czekać w kolejkach na wizytę u specjalisty w przychodniach zdrowia, klinikach czy szpitalach.

Realizatorem projektu jest firma enQuant Sp. z o.o., działająca na rynku projektowania i wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w finansach, ubezpieczeniach, energetyce i zdrowiu. enQuant współpracuje z ośrodkami B+R, Politechniką Warszawską i Polską Akademią Nauk w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla branży telekomunikacyjnej i IT.

Projekt QNeuro współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 PO IR Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej w konkursie 2/1.1.2/2015 PO IR.

drukuj