Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

J.W. Construction podsumowuje I półrocze 2018

W I półroczu 2018 roku Grupa J.W. Construction Holding S.A. sprzedała 758 lokali, w tym 151 jednostek biurowo-aparthotelowych. We wspomnianym okresie Grupa realizowała budowę 12 inwestycji na 3 450 lokali w 4 polskich miastach. W planach Spółki jest uruchomienie kolejnych 25 inwestycji na łącznie 7 278 lokali, które oprócz projektów mieszkaniowych obejmują także projekty magazynowe i aparthotelowo-komercyjne.  

Wyniki Spółki podsumowuje Małgorzata Szwarc-Sroka, Członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding SA:  

Spółka w I półroczu 2018 roku odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 90mlnzł, przy stracie netto 21 mln zł. Niekorzystny wpływ na powyższe dane miał cykl rozpoznawania wyników uzależniony od terminów zakończenia prowadzonych budów imożliwości przekazywania lokali. Ponadto na wynik ujemnie wpłynęła jednorazowa transakcja związana ze sprzedażą nieruchomości we Wrocławiu, która spowodowała stratę wwysokości ponad 15 mln zł. Spółka zdecydowała się zbyć nieruchomość, z uwagi na brak spełnienia parametrów technicznych przedmiotowej nieruchomości, przyrzeczonych wpierwotnej umowie zakupu, co  w obecnym kształcie uniemożliwiało realizację rentownej inwestycji. 

W II półroczu możliwości przekazywania lokali będą dużo większe z uwagi na oddawanie doużytkowania znaczących inwestycji m.in. aparthotelu Varsovia przy ul. Kasprzaka, osiedla Zielona Dolina II etap II przy ul. Verdiego w Warszawie i projektu Bernadowo Park II w Gdyni. Przychody z wymienionych inwestycji przełożą się na ostateczny wynik bieżącego roku.  

Pomimo wspomnianego jednorazowego zdarzenia, w podsumowaniu I półrocza 2018 roku możemy ponownie zaraportować satysfakcjonującą sprzedaż, która spełnia nasze założenia. Nadal utrzymuje się dobre tempo sprzedaży, mimo niewielkiego spadku liczby sprzedanych lokali o 11 proc. względem roku ubiegłego. Nasi klienci kupili w I półroczu tego roku 758lokali w porównaniu do 850 analogicznym okresie 2017 roku.  

Grupa posiada potencjał dotyczący przekazań lokali na najbliższe ponad 3 lata – na30.06.2018r. było ponad 5 000 lokali nieprzekazanych sprzedanych lub w ofercie, z tego ponad 3 000 znalazło już nabywców. 

Ponadto Spółka posiada wysoki stan środków pieniężnych na rachunkach, wynoszący ponad 153 mln złotych oraz niskie zadłużenie. Zabezpieczone środki dają nam możliwość realizacji dotychczasowych projektów i planowania kolejnych zgodnie z przyjętą strategią. 

Aktywnie działamy też na nowym dla nas obszarze inwestycji magazynowych, przygotowując się do zagospodarowania części posiadanych gruntów pod budowę parków logistycznych.  

Nowe projekty rozpoczęte w I półroczu 2018 roku 

W I półroczu 2018 roku Spółka uzyskała pozwolenie na budowę ostatniego etapu flagowej inwestycji Bliska Wola przy ul. Kasprzaka w Warszawie. Etap D, Bliska Wola Tower, obejmuje blisko 1 500 lokali mieszkaniowych, aparthotelowo-komercyjnych i biurowych o powierzchni prawie 62 000 m2Budowa inwestycji rozpoczęła się w III kwartale 2018roku. 

J.W. Construction uzyskało także prawomocne pozwolenie na budowę kolejnego etapu domów szeregowych koło Ożarowa Mazowieckiego, obejmującego 30 domów.    

Ponadto Spółka rozpoczęła budowę kameralnego osiedla Wrzosowa Aleja na 81 lokali w rejonie ulic Kartograficznej i Lewandów na warszawskiej Białołęce. 

Zakończone inwestycje  

W I półroczu 2018 roku zakończono 3 inwestycje na blisko 750 lokali. Projekty są w zdecydowanej większości sprzedane, jednak zgodnie z zasadami rachunkowości przychody z ich tytułu będzie można odnotować dopiero po przekazaniu kluczy klientom. Większość przekazań planowane jest na III kwartał bieżącego roku. 

W raportowanym okresie J.W. Construction zakończyło budowę aparthotelu przy ul.Kasprzaka na 457 lokali, który pod szyldem Varsovia Apartamenty Kasprzaka w sierpniu br. przyjął pierwszych gości. W ofercie obiektu znajdują się w pełni wyposażone apartamenty, z aneksami kuchennymi, balkonami, recepcją i pralnią samoobsługową.  

W Warszawie Spółka zakończyła także budowę i uzyskała pozwolenie na użytkowanie osiedla Zielona Dolina III, gdzie powstały 54 mieszkania. Natomiast w Gdyni zrealizowano inwestycję Bernadowo Park na 236 lokali.  

Powiększenie banku gruntów 

W I półroczu 2018 r. Spółka znacząco powiększyła swój bank ziemi o grunty w 4 lokalizacjach, m.in.:   

  • w podpoznańskim Skórzewie, gdzie powstanie 280 mieszkań;  
  • w Pruszkowie na 475 lokali;  
  • w Gdańsku na 600 lokali; 
  • w Szczecinie na 623 lokale. 

Ponadto Spółka prowadziła rozmowy, których finalizacja nastąpiła w III kwartale 2018 roku na temat zakupu nieruchomości w miejscowości Zawada k. Krakowa, gdzie planowana jest budowa ponad 1700 lokali.  

Na posiadanym atrakcyjnym banku gruntów, w perspektywie najbliższych lat J.W. Construction Holding SA planuje realizację 25 nowych inwestycji mieszkaniowych, aparthotelowych i magazynowych o powierzchni prawie 500 000 m2 

O J. W. Construction

J.W. Construction Holding S.A. – jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r.  Obecny w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Gdyni i Szczecinie a także za granicą. Lider na stołecznym rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność od 1993 r. Laureat wielu nagród i wyróżnień  (m. in. Deweloper Roku 2015, QI order – zarządzanie najwyższej jakości, Laur Konsumenta, Top Marka 2011, Polski Herkules 2011), zwycięzca opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu największych deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej. Generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty aparthotelowo-komercyjne. 

drukuj