Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

J.W. Construction podsumowuje 2017 rok: bardzo dobre wyniki sprzedaży i nowe obszary działalności

Bardzo dobra kondycja branży nieruchomości w Polsce w 2017 roku ma swoje odzwierciedlenie również w wynikach Spółki J.W. Construction Holding S.A., która w analizowanym okresie odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 404 mln zł. Spółka w 2017 roku znalazła nabywców na łącznie 1819 lokali, czyli o 15% więcej niż w roku 2016. Zysk netto Grupy wyniósł blisko 26 mln zł.

Małgorzata Szwarc-Sroka, Członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. nadzorujący Pion Ekonomiczny i Biuro Relacji Inwestorskich ocenia wyniki Grupy:

2017 rok był bardzo udany i pracowity dla J.W. Construction Holding S.A.. Nie tylko kontynuowaliśmy szeroki front prac rozpoczęty w latach ubiegłych, w tym przede wszystkim naszej flagowej inwestycji Bliska Wola, ale także rozpoczęliśmy budowę luksusowego apartamentowca w Szczecinie – Hanza Tower, kolejnych etapów osiedla mieszkaniowego Nowe Tysiąclecie w Katowicach i domów szeregowych Villa Campina w Ożarowie Mazowieckim. W Warszawie otworzyliśmy pierwszy aparthotel Varsovia Apartamenty Jerozolimskie, którym zarządzamy. Jest to początek realizacji zapowiadanej wcześniej strategii związanej z budową i zarządzaniem aparthotelami, bowiem w planie są następne obiekty tego typu.

Wkroczyliśmy również w nowy dla nas obszar inwestycji magazynowych, przygotowując się do zagospodarowania części posiadanych gruntów pod budowę parków logistycznych. Spółka poza dywersyfikacją sektorową prowadzi również dywersyfikację geograficzną, m.in. powiększyła swój bank gruntów o tereny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie, tym samym, rozszerzając swoją działalność na kolejne miasta Polski.

Przychody netto ze sprzedaży J.W. Construction Holding S.A. w 2017 roku były równe 404 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 104 mln zł, a zysk operacyjny 48 mln zł. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości blisko 26 mln zł.

Dobre wyniki są głównie konsekwencją przekazań mieszkań z zakończonych w ubiegłym roku inwestycji, przede wszystkim mieszkalnego etapu C Bliskiej Woli (481 lokali) oraz osiedla Zielona Dolina II etap I (321 lokali) w Warszawie. Łącznie w 2017 roku Grupa prowadziła projekty obejmujące budowę 16 inwestycji łącznie na 4 448 lokali, z tego ponad 70% znajdowało się w aglomeracji warszawskiej – komentuje Małgorzata Szwarc-Sroka.

W maju i listopadzie 2017 roku Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 164 mln zł. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostały na rozwój działalności Spółki, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakupem gruntów.

Plany Spółki J.W. Construction na 2018 rok

W tym roku Spółka planuje rozpocząć realizację ostatniego etapu osiedla Bliska Wola na prawie 1500 lokali, które stanowić będzie zakończenie tego flagowego projektu. W przypadku uzyskania pozwoleń na budowę Grupa rozpocznie także inne warszawskie i trójmiejskie inwestycje. Spółka kontynuuje również realizację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich na prawie 3500 lokali położonych w aglomeracji warszawskiej, Szczecinie, Trójmieście i Katowicach.

Inwestycje aparthotelowe

W 2017 roku w Warszawie Spółka otworzyła pierwszy aparthotel Varsovia Apartamenty Jerozolimskie. Otwarcie Varsovia Apartamenty Kasprzaka w Warszawie odbędzie się w połowie 2018 roku, a w kolejnych latach powstaną następne aparthotele m.in. w rejonie ulic Pileckiego i Puławskiej w Warszawie oraz przy ul. Spokojnej  w Gdyni. 

O J. W. Construction

J.W. Construction Holding S.A. – jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r.  Obecny w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Gdyni i Szczecinie a także za granicą. Lider na stołecznym rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność od 1993 r. Laureat wielu nagród i wyróżnień  (m. in. Deweloper Roku 2015, QI order – zarządzanie najwyższej jakości, Laur Konsumenta, Top Marka 2011, Polski Herkules 2011), zwycięzca opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu największych deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej. Generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty aparthotelowo-komercyjne. 

drukuj