Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

J.W. Construction Holding S.A.: rok 2016 rokiem kolejnych nowych projektów i utrzymania dobrego poziomu sprzedaży

Przychody Spółki netto ze sprzedaży w 2016 roku były równe 491 mln zł, co oznacza wzrost o 143% w stosunku do wyników z 2015 roku. Natomiast zysk netto wyniósł 25 mln. Jest to wzrost w porównaniu do 5,7 mln z roku ubiegłego.

W 2016 roku J. W. Construction sprzedało 1 575 lokali (wobec 1 569 lokali w 2015 roku). Wynik ten plasuje Spółkę w czołówce największych deweloperów w Polsce.

Malgorzata Szwarc-Sroka_JWCH.jpg

Małgorzata Szwarc-Sroka, Członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. nadzorujący Pion Ekonomiczny i Biuro Relacji Inwestorskich ocenia wyniki Spółki:

Na osiągnięty wynik największy wpływ miały przekazania mieszkań z dwóch etapów naszej flagowej inwestycji Bliskiej Woli w Warszawie, a także, choć w mniejszym stopniu, zakończenie projektów prowadzonych w Łodzi (Osiedle Centrum), Katowicach (Nowe Tysiąclecie) i Gdyni (Bernadowo Park). Zysk netto byłby jeszcze wyższy, gdyby nie jednorazowe zdarzenia nietypowe.

Dodatkowo, Spółka znacznie poprawiła strukturę bilansu, spłacając znaczną część zadłużenia odsetkowego – dzięki spłacie obligacji z generowanych nadwyżek gotówkowych dług netto zmalał o ponad 100 mln zł.

Na wyniki finansowe miało wpływ jednorazowe zdarzenie nietypowe związane z zapadłym wyrokiem sądu o zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie przy ul. Górczewskiej za lata 2009-2013 r. Przedmiotowym wyrokiem sąd zasądził na rzecz m.st. Warszawy znaczną kwotę wraz z należnymi odsetkami, co dalej skutkowało koniecznością utworzenia rezerwy na zapłatę opłat za następne lata. Spółka nie zgadza się z rozstrzygnięciem Sądu w przedmiotowej sprawie i planuje wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Miniony rok był wyjątkowy pod względem liczby prowadzonych inwestycji – było ich aż 18 na łączną liczbę blisko 5000 lokali, w tym nie tylko mieszkań, ale również domów jednorodzinnych i aparthoteli, z tego 7 budów na ponad 2.100 lokali rozpoczęliśmy właśnie w roku 2016 – co będzie miało przełożenie na wyniki następnych okresów.

Dysponujemy atrakcyjnym bankiem ziemi, który umożliwia realizację inwestycji na prawie 2 900 lokali i dodatkowo ponad 42 000 m2 powierzchni aparthotelowo-komercyjnej (około 1 000 jednostek). Na tej bazie w 2017 roku będziemy stopniowo wprowadzać kolejne projekty, które wzbogacą naszą ofertę mieszkaniową i wpłyną pozytywnie na wyniki Spółki w kolejnych okresach.

Planowane inwestycje

W 2016 roku Spółka przygotowywała się do realizacji wyjątkowego projektu – Hanza Tower w Szczecinie, jednego z najwyższych budynków w Polsce. Jest to prestiżowy projekt, w którym znajdzie się prawie 500 mieszkań oraz powierzchnie komercyjne. Inwestycja ruszy już w marcu 2017 r.

W planach Spółki jest rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu warszawskiej inwestycji Bliska Wola (etapu D) na ponad 900 lokali i dodatkowo 14 000 m2 powierzchni aparthotelowo-usługowej. Etap ten będzie wieńczył realizację całego kompleksu osiedlowego pod nazwą Bliska Wola przy ulicy Kasprzaka, który docelowo obejmować będzie ponad 4 000 lokali mieszkalnych i aparthotelowych.

Natomiast w Katowicach uruchomiony będzie największy, III etap osiedla mieszkaniowego Nowe Tysiąclecie, składający się z trzech wież na prawie 350 lokali.

W 2017 roku Spółka planuje zakończyć inwestycje m.in.: Bliska Wola etap C, Zielona Dolina II etap I, Zielona Dolina III, Nowe Tysiąclecie etap B1.

Rozwój segmentu aparthotelowego

Realizacja projektów aparthotelowo-komercyjnych jest jednym z elementów przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju. Obecnie J.W. Construction realizuje dwa projekty aparthotelowe zlokalizowane w Warszawie: Jerozolimskie Invest oraz Wola Invest na 458 (etap C) przy ul. Kasprzaka. Dodatkowo w planach na 2017 rok jest realizacja etapu D Bliskiej Woli, który obejmuje aż 14 000 m2 powierzchni aparthotelowo-usługowej.

Spółka oczekuje na pozwolenie na budowę dwóch kolejnych projektów: aparthotelu przy ul. Pileckiego w Warszawie oraz przy ul. Spokojnej w Gdyni.

*****

J.W. Construction Holding S.A. – jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r.  Obecny w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Gdyni i Poznaniu, a także za granicą. Lider na stołecznym rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność od 1993 r. Laureat wielu nagród i wyróżnień  (m. in. Deweloper Roku 2015, QI order - zarządzanie najwyższej jakości, Laur Konsumenta, Top Marka 2011, Polski Herkules 2011), zwycięzca opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu największych deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej. Generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe.

Relacje z inwestorami
J.W. Construction Holding S.A.

Małgorzata Szwarc-Sroka
Członek Rady Nadzorczej nadzorujący Pion Ekonomiczny i Biuro Relacji Inwestorskich

KONTAKT DLA AKCJONARIUSZY:
relacje.inwestorskie[at]jwconstruction.com.pl

 

drukuj