Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Grupa GPEC z dobrymi praktykami w Raporcie CSR 2017

Pomorski dostawca ciepła, gdańska Grupa GPEC została doceniona w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Prospołeczną działalność spółki dostrzeżono w zakresie troski o mieszkańców, środowisko i pracowników spółki.

Działania firmy zostały w raporcie zaklasyfikowane według kilku kategorii. Grupa GPEC doceniona została za wkład w praktyki z zakresu pracy – promowanie postaw prozdrowotnych wśród swoich pracowników oraz wzmacnianie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Firma w roku 2017 zachęcała też pracowników do zdrowej rywalizacji na platformie grywalizacyjnej. Celem było zgranie ich w zespołach, rozwijanie pasji, wzmacnianie więzi wewnątrz firmy.

Przyłączenie w minionym roku do sieci ciepłowniczej dzielnic z górnego tarasu Gdańska zostało podkreślone w kategorii „Środowisko” jako inicjatywa proekologiczna i wynikająca ze słuchania głosów mieszkańców. Przyłączenie dzielnic Matarnia, Jasień i Kokoszki do miejskiej sieci ciepłowniczej pozwoliło na redukcję emisji 17,7 ton CO2 rocznie.

Wyróżniono także współpracę z fundacją ARMAAG, która od Grupy GPEC otrzymała specjalistyczny samochód, ułatwiający monitoring jakości powietrza na Pomorzu. Fundacja działająca od 1993 ma na terenie Trójmiasta 9 stacji pomiarowych badających stan powietrza całodobowo. Współpracę odnotowano w kategorii „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”.

- CSR nie jest u nas ograniczony do wydzielonej komórki. To co robimy dla otoczenia i z otoczeniem wychodzi z potrzeby pracowników. Dlatego jest autentyczne i daje realne efekty i prawdziwą radość – mówi Grzegorz Blachowski, kierownik działu PR Grupy GPEC – Odpowiedzialność za dobre samopoczucie naszych pracowników, klientów, naszych sąsiadów, dbanie o czyste powietrze, którym oddychają i otoczenie, w którym żyją – mamy to wpisane w DNA firmy.

Grupa GPEC

Lider branży ciepłowniczej, jeden z kluczowych inwestorów na Pomorzu. Nieustannie poszerza swoją działalność o kolejne obszary, wykraczając poza produkcję i dystrybucję ciepła. Stale poszukuje i wdraża nowe rozwiązania w dziedzinach takich jak Facility Management, SMART czy ESCO. Misją Grupy jest dostarczanie kompleksowych usług, budowanie świadomości odbiorców oraz wdrażanie innowacji technologicznych. Dzięki 50-letniemu doświadczeniu na rynku, zaangażowanym pracownikom i odważnemu modelowi zarządzania, Grupa GPEC tworzy nowatorskie rozwiązania w odpowiedzi na potrzeby klientów i zmieniającej się rzeczywistości.

drukuj