Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Badania: Gdańszczanie nie chcą palenia odpadami w piecach, stawiają na ekologię

Badania: Gdańszczanie nie chcą palenia odpadami w piecach, stawiają na ekologię

Miasto Gdańsk i Grupa GPEC zbadali opinie mieszkańców na temat smogu i jakości powietrza w mieście. Pogorszenie jego jakości odczuwa aż 63 proc. mieszkańców miasta. Ich zdaniem wpływ na to ma palenie odpadami w przydomowych piecach – przekonanych jest o tym 42% badanych. Miasto postanowiło zaostrzyć walkę z trucicielami.

W badaniu zapytano także o to, jakie kroki należy podjąć, by zatrzymać proces zanieczyszczania powietrza. Respondenci jednoznacznie wskazali na zaostrzenie egzekwowania zakazu palenia odpadami (66 proc.) oraz podłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej (60 proc.).

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Gdańska Straż Miejska rozpoczęła właśnie akcję, w ramach której, podczas rutynowych kontroli pieców pobierane są próbki popiołu, które następnie poddawane są laboratoryjnej analizie. Laboratorium, z którym Wydział Środowiska Urzędu Miasta nawiązał współpracę, oznaczy zawartość resztek tworzyw sztucznych, fenoli, azotu całkowitego oraz metali ciężkich. W niektórych przypadkach potwierdzi też obecność dioksyn. – Jeśli okaże się, że zawierają substancje powstające wskutek spalania odpadów, właściciele pieców staną przed sądem – podała w swoim  oświadczeniu Straż Miejska.

Problem spalania śmieci w piecach trwa od lat. W samej Warszawie Straż Miejska interweniuje około 1500 razy miesięcznie w sprawie zanieczyszczonego powietrza, w tym w sytuacjach nielegalnego palenie śmieci w piecach. Miasta chcą ukrócić ten proceder. Na Pomorzu, poza Gdańskiem, aktywnie działa m.in. Tczew, który rozpoczął specjalną akcję edukacyjną skierowaną do mieszkańców.

– Najbardziej skutecznym sposobem walki z zanieczyszczeniem powietrza jest całkowita likwidacja indywidualnych pieców i przyłączenie się do sieci ciepłowniczej. Zgodnie z szacunkami mamy w kraju ok. 3,5 mln gospodarstw domowych z indywidualnymi piecami, które codziennie emitują zanieczyszczenia do atmosfery. Jest nad czym pracować – mówi Grzegorz Blachowski z Grupy GPEC, która dostarcza ciepło z sieci do blisko 60% budynków i obiektów mieszkalnych Gdańska.

Z naszego doświadczenia wynika, że do walki z niską emisją potrzeba kilku elementów: dobrej, przemyślanej strategii miasta i jej twardej realizacji. Ważna jest także współpraca ze firmami ciepłowniczymi oraz edukacja mieszkańców. W Gdańsku i Sopocie to się dzieje – dodaje Grzegorz Blachowski z Grupy GPEC.

Kwestie ekologiczne ważne dla gdańszczan

Gdyby mieszkańcy Gdańska mogli decydować o sposobie ogrzewania, kwestie ekologii byłyby ważne dla niemal wszystkich (93%) uczestników badania. Dziś większość gdańszczan korzysta z ogrzewania miejskiego lub gazowego. Zgodnie z wynikami badania 60% respondentów jest przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, a 23% posiada ogrzewanie gazowe. Pozostałych 17% uczestników badania korzysta z różnych źródeł, m.in. elektrycznych, pomp ciepła, lokalnych kotłowni, czy domowych pieców.

Według mieszkańców najlepszym sposobem na poprawę jakości powietrza w mieście jest egzekwowanie zakazu palenia odpadami (66%) i przyłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej (60%). 44% gdańszczan przekonanych jest, że potrzebne jest także zwiększanie terenów zielonych, a 43% stawia na wymianę starych pieców węglowych na nowe.

Wykres 1. Jakie działania Pana/-i  zdaniem powinny być podejmowane w celu poprawy jakości powietrza w Gdańsku?

 Wykres 1.jpg

Zdaniem 62% badanych ich działania mogą wpłynąć na jakość powietrza w mieście. O jakie działania chodzi? Ponad połowa (52%) uważa, że mogłoby to być ograniczenie korzystania z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej. Niemal tyle samo (48%) stawia na korzystanie z roweru jako środka komunikacji.

Wykres 2. W jaki sposób może Pan/-i wpływać na jakość powietrza w mieście:

Wykres 2.jpg

Własne obserwacje głównym źródłem wiedzy

Na pytanie skąd mieszkańcy czerpią wiedzę o poziomie zanieczyszczeń, 75% mieszkańców odpowiedziało, że opiera się w tym względzie tylko na własnych obserwacjach, 36% czerpie informacje z mediów, a 17% ze strony Fundacji ARMAAG (Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej) lub innych stron internetowych i aplikacji.

O badaniu: Opinie mieszkańców na temat smogu i jakości powietrza w mieście zbadało Miasto Gdańsk wraz z Grupą GPEC. Badanie przeprowadzono w dniach 21-24 lutego na grupie 994 osób.

Grupa GPEC

Lider branży ciepłowniczej na Pomorzu. W skład Grupy GPEC wchodzi 10 spółek, z Pomorza: GPEC, GPEC EKSPERT, GPEC ENERGIA, GPEC PLUS, GPEC PRO, GPEC SERWIS, GPEC STAROGARD, GPEC SYSTEM, GPEC TCZEW, Orchis Energia Sopot. Główną działalnością firmy, która istnieje na rynku już ponad 50 lat, jest dystrybucja i wytwarzanie ciepła. Gdańska firma znajduje się w pierwszej dziesiątce największych inwestorów na Pomorzu. Ponad 90% wybudowanych w 2013 r. w Gdańsku lokali mieszkaniowych korzysta z ciepła systemowego dostarczanego przez Grupę GPEC.

drukuj