Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Barometr Flotowy 2017

Polscy menedżerowie flot optymistycznie patrzą w przyszłość. Rekordowe wyniki branży motoryzacyjnej przełożyły się bowiem na wzrost branży długoterminowego wynajmu aut. Tylko w I półroczu 2017 r. firmy rynku CFM kupiły o prawie 25% więcej aut osobowych, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Rośnie także świadomość możliwości, jakie daje wykorzystanie kompleksowych rozwiązań telematycznych we flocie. Rok 2017 to także zmiana podejścia do samochodów z napędami alternatywnymi – aż 13% fleet menedżerów w Polsce rozważa skorzystanie z przynajmniej jednej technologii alternatywnej dla klasycznego napędu spalinowego. To najważniejsze wnioski Barometru Flotowego 2017.

Raport przygotowano na podstawie ankiet, przeprowadzonych wśród prawie 4 tys. fleet managerów
z kilkunastu krajów Unii Europejskiej oraz Polski.

– „Barometr Flotowy” to cenna i wartościowa publikacja, którą dzielimy się z naszymi Klientami, partnerami biznesowymi oraz mediami. W ten sposób chcemy wspierać branżę CFM w Polsce – mówi  Prezes Arval, Grzegorz Szymański.

W tegorocznym Barometrze skupiono się m.in. na charakterystyce rynku leasingowego w Polsce oraz pozostałych krajach UE, sposobach finasowania floty, telematyce, przyszłości samochodów z silnikami Diesla oraz napędami alternatywnymi: hybrydowymi i elektrycznymi, a także na car sharingiem i kwestiami związanymi z mobilnością pracowników.   

– Niewątpliwą zaletą „Barometru Flotowego” jest fakt, że dzięki powtarzalności badań pozwala on identyfikować trendy, obserwować zmiany zachodzące w czasie na rynku flotowym. Dane statystyczne dodatkowo uzupełniliśmy opiniami uznanych ekspertów branżowych – mówi  Prezes Arval, Grzegorz Szymański.

Perspektywy rozwoju rynku

Podobnie, jak w poprzednich latach, także w tym, respondenci „Barometru Flotowego” patrzą w przyszłość z optymizmem. Aż 26% badanych osób prezentuje pogląd, że floty, którymi zarządzają, w perspektywie najbliższych trzech lat w Polsce będą rosnąć. Przeciwnego zdania („moja flota zmniejszy się”) jest zaledwie 6% respondentów.

Wyniki tegorocznego „Barometru Flotowego” nie przynoszą informacji o istotnych zmianach w strukturze flot polskich przedsiębiorstw. Warto zauważyć jednak, że stopniowo podążamy w kierunku struktury charakterystycznej dla krajów wysokorozwiniętych. Porównując wyniki tegorocznego barometru z wynikami za rok 2013, widać, że szczególnie w segmencie dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 500 osób odsetek flot liczących ponad 500 aut zwiększył się aż o 6 punktów procentowych.

Wzrost zainteresowania samochodami z napędami alternatywnymi

W Barometrze Flotowym 2017 duży nacisk został położony na zbadanie aktualnego stanu wykorzystania napędów alternatywnych oraz przewidywanych przez menedżerów zmian w tym zakresie. Zgodnie z wynikami, 13% fleet menedżerów w Polsce i 19% w pozostałych państwach europejskich rozważa, w ciągu najbliższych trzech lat, skorzystanie z przynajmniej jednej technologii alternatywnej dla klasycznego napędu spalinowego.

Niepewna przyszłość Diesla

Ostatnie lata to systematyczny spadek popularności samochodów z silnikiem Diesla. Choć w ubiegłym roku liczba rejestracji aut z tym silnikiem wzrosła o niemal 10,5%, to już udział Diesla w rejestracjach zmalał do 31,6%, czyli o niemal 2 punkty procentowe. Na tej stracie zyskały samochody z silnikami benzynowymi oraz napędami hybrydowymi.

Rozwiązania telematyczne

Lata 2016 i 2017 są pod wieloma względami przełomowe dla polskiego rynku rozwiązań telematycznych. Ich wykorzystanie we flotach samochodowych w Polsce jest wyraźnie wyższe niż w innych krajach europejskich objętych badaniem CVO. Wdrożono je w 35% polskich flot – to blisko dwa razy więcej niż w pozostałych krajach.

Rośnie także świadomość możliwości, jakie daje wykorzystanie kompleksowych rozwiązań telematycznych we flocie. Wysokiej klasy telematyka pozwala także optymalizować przejazdy i redukować koszty utrzymania. Wreszcie, dzięki kompleksowemu gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w systemie informatycznym, ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych w zakresie zarządzania flotą. Powyższe korzyści sprawiają, że telematyka staje się jednym z ważnych elementów oferty firm CFM. Od listopada 2017 roku klienci Arvala mogą korzystać z usługi Arval Active Link umożliwiającej zarządzającym flotą łatwe analizowanie danych z aut flotowych, istotnych z perspektywy bezpieczeństwa i ekonomii przedsiębiorstwa. 

Car sharing i mobilność pracowników

Już dziś można zaobserwować nowe rozwiązania w zakresie mobilności pracowników. Należą do nich car sharing – tworzenie parków flotowych dostępnych dla niemal wszystkich pracowników, ride sharing – wspólne przejazdy samochodem służbowym, a także karty paliwowe i fundusze transportowe. Z badań wynika, że już niemal co druga firma w Polsce i Europie wdrożyła co najmniej  jedno
z powyższych rozwiązań.

Najczęściej wybieraną alternatywą dla samochodów służbowych w Polsce jest car sharing – 22% respondentów badania deklaruje, że już korzysta z tego rozwiązania, a kolejne 2% planuje wdrożyć je w ciągu najbliższych trzech lat. Zapewnienie przez firmę samochodów do współdzielenia przez pracowników pozwala na jeszcze lepsze wykorzystywanie posiadanej floty oraz zmniejsza koszty jej utrzymania.

Jednym z systemów pozwalających na zarządzanie flotą samochodów poolowych jest Arval Active Link i jego funkcja Active Sharing. Za pomocą czytnika kart przypisanych do kierowców system pozwala na identyfikację każdej podróży i przypisanie jej do danego pracownika. Rozwiązanie to ułatwia współużytkowanie pojazdów przez pracowników oraz umożliwia monitorowanie eksploatacji aut.

O Barometrze flotowym i CVO

Barometr flotowy 2017 powstał na podstawie odpowiedzi uzyskanych od 3847 respondentów – fleet menedżerów i osób administrujących flotami, zatrudnionych w firmach korzystających z samochodów służbowych w Unii Europejskiej. Badanie prowadzone przez Corporate Vehicle Observatory think tank założony w 2002 roku we Francji z inicjatywy grupy finansowej BNP Paribas oraz firmy Arval jest całkowicie niezależne, ma na celu opracowanie statystyk ukazujących strukturę flot w poszczególnych krajach oraz perspektywy rozwoju rynku i pojawiające się na nim trendy, w tym związane z przemieszczaniem się i mobilnością pracowników.

O firmie Arval :

Firma założona w 1989 roku będąca pełną własnością BNP Paribas, specjalizująca się w długoterminowym wynajmie pojazdów. Arval oferuje klientom – międzynarodowym korporacjom, małym i średnim przedsiębiorstwom – szyte na miarę rozwiązania optymalizujące mobilność pracowników oraz eliminujące ryzyka związane z zarządzaniem flotą pojazdów. Doradztwo eksperckie oraz wysoka jakość usług, które lezą u fundamentów działalności spółki dostępne są w 28 krajach, gdzie w sumie zatrudnionych jest 5.500 pracowników. Całkowita flota Arval na świecie wynosi obecnie 949.000 pojazdów (dane na grudzień 2015). Arval jest założycielem i członkiem konsorcjum Element-Arval Global Alliance , najdłuższej trwającym jak do tej pory porozumieniem w branży i będącym leaderem w wynajmie długoterminowym z 3 milionową flotą w prawie 50 krajach. W grupie BNP Paribas, Arval należy do pionu Bankowości Detalicznej.
W Polsce Arval istnieje od 1999 roku i obecnie zarządza flotą ponad 17.000 samochodów.

www.arval.com

www.arval.pl


BNP Paribas - informacje

Grupa BNP Paribas jest obecna w 75 krajach zatrudniając ponad 185.000 pracowników, z czego 145.000 w samej Europie. Zajmuje wysoką pozycję w dwóch kluczowych liniach biznesowych: Bankowość i Usługi Detaliczne oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna. W Europie grupa jest liderem pożyczek dla osób fizycznych na 4 rynkach: w Belgii, Francji Włoszech i Luksemburgu. Grupa BNP Paribas rozwija także model zintegrowanej bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji, w Europie Wschodniej i w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W kategorii Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej oraz Międzynarodowych Usług Finansowych, BNP Paribas cieszy się także najwyższymi pozycjami w Europie oraz silną pozycją w obu Amerykach i solidnym, szybko wzrastającym biznesem w regionie Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com

drukuj