Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Arval wprowadza "Total Fleet"

Arval, wiodący dostawca usługi wynajmu długoterminowego, wprowadza internetową platformę sprawozdawczą Total Fleet. Dzięki niej menedżerowie floty, współpracujący z wieloma dostawcami, będą mogli w jednym miejscu, w szybki i łatwy sposób, sprawdzić najważniejsze dane dot. zarządzanych przez siebie flot.

 

BEZPRECEDENSOWA INICJATYWA W BRANŻY LEASINGOWEJ

Dostęp do danych w jednym miejscu oznacza, że zarządzający flotą nie będą musieli każdorazowo agregować informacji z różnych źródeł. To pozwoli na oszczędność czasu oraz łatwiejsze podejmowanie strategicznych decyzji z uwzględnieniem kluczowych aspektów całej floty, bez względu na to, skąd będą pochodziły zamówione usługi.

 Total Fleet pozwala menedżerom na przegląd swoich flot, w oparciu o cztery Kluczowe Wskaźniki Wyników (KPI):

  1. Flota: aktywne pojazdy, dostawy, zwroty i planowane zwroty
  2. Wydatki: łączne, wpływy, wydatki i wydatki na koniec umowy
  3. Wykorzystanie: zmiany warunków umownych, flot i odchyleń od umów
  4. Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstwa: emisje CO2 i ślad węglowy

Platforma Total Fleet będzie sukcesywnie wdrażana, przez cały 2017 rok, we wszystkich krajach, w których Arval prowadzi działalność. Usługa będzie udostępniana klientom krajowym i międzynarodowym (IBO).

TOTAL FLEET TO INTERNETOWA PLATFORMA DO STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA FLOTĄ DLA KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WIELOMA LEASINGODAWCAMI, ZAPEWNIAJĄCA ANALITYCZNY OBRAZ GLOBALNEJ FLOTY.  

NARZĘDZIE PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA

Dzięki przyjaznej dla użytkownika i intuicyjnej ergonomii Total Fleet, zarówno wprowadzanie danych, jak i generowanie raportów strategicznych jest łatwe i szybkie.

Klient Arval, który miał możliwość przetestowania usługi na etapie pilotażowym, zauważył: „Jako usługobiorcy przyjmujemy tę inicjatywę z dużym entuzjazmem. Mamy nadzieję, że inne firmy leasingowe będą wspierać tę inicjatywę, aby zarówno klienci końcowi, jak i branża flotowa, jako całość mogła z niej korzystać. Możliwość uproszczenia mojej sprawozdawczości i zapewnienia większej standaryzacji danych oraz przejrzystości na wielu rynkach i wśród wielu partnerów postrzegam, jako wielką wartość dodaną pod względem świadczenia usług flotowych i zarządzania nimi”.

Reagujemy na zmieniające się potrzeby klientów – komentuje wypowiedź Philippe Bismut, Prezes Arval. – Platforma Total Fleet to dla każdego, kto współpracuje z wieloma dostawcami, najlepszy sposób uwolnienia pracowników zarządzających flotą od nadmiaru obowiązków nieprowadzących do tworzenia dodatkowej wartości oraz umożliwienia dokładnego przeanalizowania ich całej floty dla podjęcia właściwych decyzji – dodaje Bismut.

 

WYSTANDARYZOWANE I ZABEZPIECZONE ROZWIĄZANIE

Platforma Total Fleet spełnia wszystkie niezbędne wymogi z punktu widzenia prawa o konkurencji i ustawy o ochronie danych. Jest prowadzona, konserwowana i zarządzana przez niezależnego dostawcę usług informatycznych. Gdy klient zażyczy sobie wprowadzenia danych na platformę, leasingodawcy klienta mają bezpośredni dostęp do Total Fleet i mogą wprowadzić swoje dane flotowe. Dane i raporty dostępne są wyłącznie dla klientów. Ani Arval, ani inni leasingodawcy nie mają dostępu do danych ani do widoku skonsolidowanego.

W obecnej sytuacji Arval oczekuje, że z chwilą wniosku klienta o wprowadzenie danych na platformę inni leasingodawcy dołożą wszelkich starań, by wygenerować i wprowadzić dane w przewidzianym terminie oraz zapewnić klientom dostarczenie danych jak najlepszej jakości. W tym celu Arval ustalił zestandaryzowany zestaw danych, które jest już w dużej mierze dostępny przy wykorzystaniu różnych narzędzi sprawozdawczych obecnych na rynku. Tym samym Arval zapewnił, że klienci otrzymają to, czego potrzebują, aby podjąć właściwe decyzje strategiczne dotyczące swojej floty.

Arval

Firma założona w 1989 roku będąca pełną własnością BNP Paribas, specjalizująca się w długoterminowym wynajmie pojazdów. Arval oferuje klientom – międzynarodowym korporacjom, małym i średnim przedsiębiorstwom – szyte na miarę rozwiązania optymalizujące mobilność pracowników oraz eliminujące ryzyka związane z zarządzaniem flotą pojazdów. Doradztwo eksperckie oraz wysoka jakość usług, które lezą u fundamentów działalności spółki dostępne są w 28 krajach, gdzie w sumie zatrudnionych jest 5.500 pracowników. Całkowita flota Arval na świecie wynosi obecnie 949.000 pojazdów (dane na grudzień 2015). Arval jest założycielem i członkiem konsorcjum Element-Arval Global Alliance , najdłuższej trwającym jak do tej pory porozumieniem w branży i będącym leaderem w wynajmie długoterminowym z 3 milionową flotą w prawie 50 krajach. W grupie BNP Paribas, Arval należy do pionu Bankowości Detalicznej.
W Polsce Arval istnieje od 1999 roku i obecnie zarządza flotą ponad 17.000 samochodów.

www.arval.com

www.arval.pl

 

BNP Paribas

Grupa BNP Paribas jest obecna w 75 krajach zatrudniając ponad 185.000 pracowników, z czego 145.000 w samej Europie. Zajmuje wysoką pozycję w dwóch kluczowych liniach biznesowych: Bankowość i Usługi Detaliczne oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna. W Europie grupa jest liderem pożyczek dla osób fizycznych na 4 rynkach: w Belgii, Francji Włoszech i Luksemburgu. Grupa BNP Paribas rozwija także model zintegrowanej bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji, w Europie Wschodniej i w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W kategorii Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej oraz Międzynarodowych Usług Finansowych, BNP Paribas cieszy się także najwyższymi pozycjami w Europie oraz silną pozycją w obu Amerykach i solidnym, szybko wzrastającym biznesem w regionie Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com

drukuj