Komunikat prasowy

Klient

Kontakt

Wyróżnij dbających o rodziny. Zgłoś kandydatów do nagrody Tulipany Narodowego Dnia Życia

Jeszcze tylko do końca lutego można zgłaszać kandydatury do nagrody Tulipany Narodowego Dnia Życia, honorujące artystów, dziennikarzy, organizacje prospołeczne i samorządy lokalne za promowanie wartości rodzinnych.

Tulipany to nagroda przyznawana od 6 lat z okazji Narodowego Dnia Życia, który przypada na dzień 24 marca. Święto zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku.

Celem konkursu jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowania silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną.

W Polsce nie brakuje inicjatyw prorodzinnych. Jednak często realizowane są w małych społecznościach i pozostają znane tylko w lokalnym środowisku. Tulipany Narodowego Dnia Życia mają służyć promowaniu tych dobrych wzorców. - Mają one pokazywać, jak dobre pomysły można wcielać w życie. Dlatego zachęcamy do zgłaszania osób i inicjatyw, które warto nagłośnić, by cała Polska poznała te szlachetne działania prorodzinne - mówi Marek Plotzke z Fundacji Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia.

Konkursowe jury złożone jest z naukowców, działaczy społecznych i artystów, a wśród nich są m.in.: Prof. Zbigniew Stawrowski, dyrektor Instytutu Myśli ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Paweł Zuchniewicz, dziennikarz, autor książek o Janie Pawle II oraz Krzysztof Koehler , poeta, krytyk literacki, eseista, były dyrektor TVP Kultura.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach

  •  Dziennikarz – celem nagrody jest promocja ludzi mediów, którzy w swojej działalności promują wartości związane z życiem rodzinnym.
  • Dzieło kultury – przyznawana za najlepsze przejawy artystycznej działalności, które podkreślają znaczenie rodziny w życiu osobowym i społecznym człowieka.
  • Inicjatywa społeczna – za inicjatywy, które budują wspólnotę przez odwoływanie się do istniejących więzi rodzinnych bądź tworzą instytucje wzmacniające życie rodzinne.
  • Samorząd przyjazny rodzinie – ma promować inicjatywy oraz rozwiązania prawne, które wzmacniają rolę rodziny w życiu wspólnoty lokalnej oraz zachęcają do postaw prorodzinnych.

W ubiegłym roku w gronie laureatów znaleźli się:

 • W kategorii Dziennikarz: red. Bartosz Marczuk (Rzeczpospolita), za wspieranie prześladowanych rodzin i zdolność mobilizowania opinii publicznej w ich obronie;
 • W kategorii Dzieło kultury: Inicjatywa MAMY więcej. Za wystawę poświęconą macierzyństwu;
 • W kategorii Inicjatywa społeczna: Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, za akcję "Ratuj Maluchy i starsze dzieci też!". Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Fundacja Sławek;
 • W kategorii Samorząd przyjazny rodzinie: Miasto Toruń za program Promocji Dużych Rodzin „Jesteśmy Razem”.


Zgłoszenia:

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie: http://www.dzienzycia.pl/vi-edycja-konkursu.html .

Zgłoszenia w terminie do 5 marca 2015 r. wysyłamy na adres:
Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia
ul. Nowogrodzka 42/3, 00-695 Warszawa

bądź

email: konkurs@dzienzycia.pl

 

Tulipany Narodowego Dnia Życia tradycyjnie zostaną rozdane 24 marca.

 

***
Narodowy Dzień Życia to święto, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: „Dom pełen skarbów”, „Być ojcem - rola życia”, „Razem na zawsze” i „Jestem mamą – to moja kariera”.

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych. Więcej informacji na http://www.dzienzycia.pl

drukuj